CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP (MOTE)

1. Giới thiệu chương trình

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Công nghệ và Phát triển Doanh nghiệp (tên tiếng Anh: Master in Management of Technology and Entrepreneurship, tên viết tắt: MOTE) là chương trình thạc sĩ chính quy, chất lượng cao, do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng.

Tên chương trình: Thạc sĩ Quản trị Công nghệ và Phát triển Doanh nghiệp
Chuyên ngành: Quản trị Công nghệ và Phát triển Doanh nghiệp
Ngành: Liên ngành (thí điểm)
Văn bằng: Thạc sĩ chính quy do ĐHQGHN cấp bằng
Thời gian đào tạo: từ 18 – 24 tháng (Lịch học vào Thứ 7 & Chủ nhật)
Số tín chỉ: 60

2. Ngôn ngữ giảng dạy và học tập

Ngôn ngữ giảng dạy chính là Tiếng Việt. Có tối thiểu 20% số tín chỉ các học phần được giảng dạy bằng Tiếng Anh. Khuyến khích các giảng viên và học viên sử dụng song ngữ Việt – Anh.

3. Xét tuyển đầu vào: Đánh giá hồ sơ, phỏng vấn chuyên môn và viết luận

  • Bước 1: HSB nhận và thẩm định hồ sơ đăng ký dự tuyển theo các yêu cầu của chương trình đào tạo và các quy định của ĐHQGHN. Ứng viên đáp ứng yêu cầu về hồ sơ theo quy định sẽ được thông báo về thời gian phỏng vấn.
  • Bước 2: Kiểm tra năng lực viết luận, đánh giá hồ sơ và phỏng vấn chuyên môn.

– Viết bài luận: Thí sinh được yêu cầu viết một bài luận ngắn trong 30 phút để kiểm tra khả năng viết luận bằng tiếng Việt;

– Đánh giá hồ sơ và phỏng vấn: Hội đồng tiến hành đánh giá hồ sơ; phỏng vấn tuyển sinh (bằng tiếng Việt). Buổi phỏng vấn nhằm kiểm tra động cơ, mục đích học tập, kinh nghiệm thực tiễn của thí sinh liên quan tới chuyên ngành dự tuyển, năng lực học tập, nghiên cứu và một số nội dung khác liên quan đến chương trình đào tạo.

4. Khung chương trình đào tạo

Xem trước (mở trong cửa sổ mới)
(*) Lưu ý:

– Môn học in đậm được giảng dạy bằng Tiếng Anh.

– Học viên cần có chứng chỉ Tiếng Anh bậc 4 trên khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trước khi học các học phần bằng Tiếng Anh

5. Kỹ năng nghề nghiệp

(1)  Kỹ năng lập luận, tư duy theo cách tiếp cận hệ thống, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp.

(2)  Kỹ năng thiết kế, hoạch định và tổ chức thực thi các chiến lược kinh doanh gắn với chiến lược công nghệ, các kế hoạch đầu tư, sản xuất và kinh doanh có sử dụng các kỹ năng công nghệ.

(3)  Kỹ năng phân tích, đánh giá, lựa chọn công nghệ và giải pháp phát triển các kỹ năng công nghệ nhằm phát triển khả năng cạnh tranh của sản phẩm và của doanh nghiệp.

(4)  Kỹ năng cơ bản trong việc quản trị các hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng kinh tế có sử dụng tài sản trí tuệ.

(5)  Kỹ năng tìm kiếm thông tin và phân tích môi trường kinh doanh để phát hiện ra cơ hội mới, thị trường mới, sản phẩm mới, dịch vụ mới, quy trình mới để hình thành doanh nghiệp mới hay tái cấu trúc doanh nghiệp hiện tại.

6. Học phí

–  Học phí toàn khóa: 150,000,000 VNĐ/khóa

–  Học phí 1 kỳ: ~ 37,500,000 VNĐ/kỳ

–  Học phí không bao gồm lệ phí dự tuyển đầu vào; lệ phí bảo lưu, gia hạn; lệ phí thi lại, học lại, lệ phí học và thi chứng chỉ Tiếng Anh (nếu có).

7. Liên hệ

PHÒNG TUYỂN SINH

Hotline: 024. 6292 3030 – 0903.281 028

Địa chỉ: Tầng 2, nhà B1, Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB) – ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Email: hsbmba@hsb.edu.vn

Website: http://hsb.vnu.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/KhoaQuanTrivaKinhDoanhHSB/