Chuẩn đầu ra MAC

Ngoài các kỹ năng mềm, cử nhân MAC có 5 nhóm kỹ năng nghề nghiệp:
(1) Kỹ năng sử dụng Tiếng Anh (IELTS 6.0);
(2) Kỹ năng Marketing (Nghiên cứu thị trường, thiết kế kế hoạch Marketing…);
(3) Kỹ năng Truyền thông (Xây dựng kế hoạch và thực hiện chiến dịch truyền thông…);
(4) Kỹ năng tổ chức sự kiện (Xây dựng kế hoạch, Tổ chức sự kiện, MC…);
(5) Kỹ năng biên tập, thiết kế (Thiết kế ấn phẩm, Biên tập nội dung truyền thông…).