Tháng Năm 8, 2024

Day

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, xét tuyển sớm sử dụng kết quả thi ĐGNL hoặc sử dụng các chứng chỉ quốc tế (xét tuyển không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT) Đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển Thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng,...
Read More