Tháng Tư 20, 2024

Day

CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Quy mô đào tạo hình thức chính quy đến ngày 31/12/2023 (Người học) STT Trình độ/ lĩnh vực/ ngành đào tạo Mã lĩnh vực/ngành Quy mô đào tạo A SAU ĐẠI HỌC   155 1 Tiến sĩ   17 1.1 Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý  ...
Read More
DANH MỤC NGÀNH ĐƯỢC PHÉP ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH (HSB) – ĐHQGHN (Cập nhật đến ngày 15/04/2024)   STT Tên ngành Mã ngành Số văn bản cho phép mở ngành Ngày tháng năm ban hành văn bản cho phép mở ngành Số quyết định chuyển đổi tên ngành (gần nhất)...
Read More