Tháng Tư 8, 2024

Day

Nhóm nghiên cứu Trường Quản trị và Kinh doanh tổ chức buổi nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG Số QG.20.71 Chiều ngày 8/4, Trường Quản trị và Kinh doanh đã tổ chức buổi đánh giá, nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản trị an ninh công nghệ trong quan trắc môi...
Read More