Tháng Tám 24, 2023

Day

Hướng dẫn xác nhận nhập học trực tuyến và nộp hồ sơ nhập học trực tiếp vào đại học chính quy năm 2023 tại Trường Quản trị và Kinh doanh, ĐHQGHN I. Xác nhận nhập học trực tuyến Thời gian: Từ ngày 24/08/2023 đến 17h00 ngày 08/09/2023 Địa chỉ xác nhận nhập học trực tuyến:...
Read More