Thông báo về việc chấm luận án Tiến sĩ cấp ĐHQGHN của NCS.Nguyễn Xuân Ký

Kèm theo Thông báo số 731/TB-QT&KD ngày 26 tháng 09 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh.

Trường Quản trị và Kinh doanh, ĐHQGHN tổ chức chấm luận án Tiến sĩ cho NCS.Nguyễn Xuân Ký sinh ngày 10/7/1972 tại Nam Định

Đề tài: Quản trị phát triển bền vững địa phương: Nghiên cứu điển hình tại tỉnh Quảng Ninh

Thời gian: 9h00 ngày 25/11/2023 (thứ 7)

Địa điểm: Phòng Chu Văn An, Trường Quản trị và Kinh doanh (nhà B1), 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Xem thông báo tại đây