Tháng Ba 1, 2024

Day

Thông tin tuyển sinh chương trình Thạc sĩ  Chuyên ngành Quản trị công nghệ & Phát triển doanh nghiệp Brochure MOTE A3 PDF Thông tin tóm tắt về Chương trình đào tạo – Tên Chương trình: + Tiếng Việt:     Thạc sĩ Quản trị Công nghệ và Phát triển doanh nghiệp + Tiếng Anh:     Master...
Read More
Thông tin tuyển sinh chương trình Thạc sĩ năm 2024 Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (HSB-MBA) Brochure MBA A3 PDF Thông tin tóm tắt về Chương trình đào tạo – Tên Chương trình: + Tiếng Việt:     Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh + Tiếng Anh:     Master in Business Administration (HSB-MBA) – Trình độ...
Read More
Chương trình Thạc sĩ Chuyên ngành Quản trị An ninh phi truyền thống (MNS) Brochure MNS A3 PDF Thông tin tóm tắt về Chương trình đào tạo – Tên Chương trình: + Tiếng Việt:     Thạc sĩ Quản trị an ninh phi truyền thống + Tiếng Anh:     Master in Management of Non-traditional Security (MNS) –...
Read More