Tháng Hai 2, 2024

Day

Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024 – Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (MET)  I. THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO –   Ngành đào tạo: Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (Management of Enterprise and Technology, MET). –   Loại chương trình đào tạo: Chương trình...
Read More
Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024 – Cử nhân Quản trị Nhân lực và Nhân tài (HAT) HSB tuyển sinh 100 chỉ tiêu chương trình chính quy chất lượng cao Cử nhân Quản trị Nhân lực và Nhân tài (HAT) năm học 2023 – 2024. I. THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO...
Read More
Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024 – Cử nhân Marketing và Truyền thông (MAC) HSB tuyển sinh 100 chỉ tiêu chương trình chính quy chất lượng cao Cử nhân Marketing và Truyền thông (MAC) năm học 2024 – 2025. I. THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  Loại chương trình đào tạo:...
Read More
 HSB tuyển sinh 80 chỉ tiêu chương trình chính quy chất lượng cao Cử nhân Quản trị và An ninh (MAS) năm học 2024 – 2025. I. THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO –   Ngành đào tạo: Quản trị và An ninh (Management and Security, MAS). –   Loại chương trình đào tạo: Chương...
Read More