Tháng Mười Hai 15, 2023

Day

Toàn văn luận án NCS.Nguyễn Xuân Ký (bản chỉnh sửa sau bảo vệ) – Đề tài luận án: Quản trị phát triển bền vững địa phương: Nghiên cứu điển hình tại tỉnh Quảng Ninh – Chuyên ngành: Quản trị và Phát triển bền vững 3 Mã số: Thí điểm – Họ và tên nghiên cứu...
Read More
Thông tin về Luận án Tiến sĩ 1.Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Xuân Ký          2. Giới tính: Nam 3. Ngày sinh: 10/07/1972                                           4. Nơi sinh: Nam Định 5. Quyết...
Read More