Tháng Bảy 26, 2023

Day

Sáng ngày 25/7, Trường Quản trị và Kinh doanh đã tổ chức buổi đánh giá, nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước cho sự phát triển bền vững của thành phố Hà Nội” (mã số QG.19.60) theo Quyết định số 2413/QĐ-ĐHQGHN của Giám đốc Đại học...
Read More