Thông báo tuyển sinh Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị và Phát triển bền vững (DMS)

Năm 2020, Khoa Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tuyển sinh tiến sĩ chuyên ngành Quản trị và phát triển bền vững (DMS) hệ chính quy theo các nội dung sau:

1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

 • Nhóm 1: Có bằng Thạc sĩ nhóm ngành/ ngành/ chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển Tiến sĩ.

 • Nhóm 2: Có bằng Thạc sĩ nhóm ngành/ ngành/ chuyên ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển Tiến sĩ.

 • Nhóm 3: Ứng viên là người nước ngoài: xét tuyển theo quy định của ĐHQGHN.

2. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

 • 3 chỉ tiêu

3. HÌNH THỨC TUYỂN SINH

 • Xét tuyển

4. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

 1. Điều kiện công trình khoa học đã công bố

Trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển là tác giả hoặc đồng tác giả tối thiểu 01 bài báo thuộc tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc 01 báo cáo khoa học đăng tại kỷ yếu của các hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia hoặc quốc tế có phản biện, có mã số xuất bản ISBN liên quan đến lĩnh vực hoặc đề tài nghiên cứu, được Hội đồng chức danh Giáo sư, Phó giáo sư của ngành/liên ngành công nhận.

Đối với những người đã có bằng Thạc sĩ nhưng hoàn thành luận văn thạc sĩ với khối lượng học tập dưới 10 tín chỉ trong chương trình đào tạo thạc sĩ phải có tối thiểu 02 bài báo/báo cáo khoa học.

 1. Điều kiện ngoại ngữ

Người dự tuyển phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ phù hợp với chương trình như sau:

a. Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh do một tổ chức khảo thí được quốc tế hoặc Việt Nam công nhận trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày thi lấy chứng chỉ đến ngày đăng ký dự tuyển theo bảng tham chiếu dưới đây:

 

STT

Chứng chỉ

Trình độ

1

TOEFL iBT

45 – 93

2

IELTS

5 – 6.5

3

Cambridge examination

PET (160-170)

FCE (160-179)

CAE (160-179)

 

b. Có bằng cử nhân hoặc thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho chương trình đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài bằng tiếng Anh.

c. Có bằng đại học ngành ngôn ngữ tiếng Anh hoặc sư phạm tiếng Anh do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp.

 1. Điều kiện về văn bằng nước ngoài

Người dự tuyển có bằng đại học hoặc thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận văn bằng theo quy định hiện hành. Hướng dẫn thực hiện tại website: https://naric.edu.vn/

 1. Điều kiện về kinh nghiệm công tác

Thí sinh dự tuyển chương trình đào tạo tiến sĩ cần ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vc của chuyên ngành đăng dự thi (tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nhập hc).

 1. Điều kiện khác

a. Có lí lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành án hình sự, kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên;

b. Có đủ sức khỏe để học tập;

c. Có thư giới thiệu của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực chuyên môn mà người dự tuyển dự định nghiên cứu. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về người dự tuyển về:

 • Phẩm chất đạo đức, năng lực và thái độ nghiên cứu khoa học, trình độ chuyên môn của thí sinh;

 • Đối với người giới thiệu là cán bộ hướng dẫn luận án, cần bổ sung thêm trong thư giới thiệu nhận xét về tính cấp thiết, khả thi của đề tài, nội dung nghiên cứu; nói rõ khả năng huy động nghiên cứu sinh vào các đề tài, dự án nghiên cứu cũng như nguồn kinh phí có thể chi cho hoạt động nghiên cứu của nghiên cứu sinh.

 • Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.

d. Có đề cương nghiên cứu, trong đó nêu rõ tên đề tài dự kiến, lĩnh vực nghiên cứu; lý do lựa chọn lĩnh vực, đề tài nghiên cứu; giản lược về tình hình nghiên cứu lĩnh vực đó trong và ngoài nước; mục tiêu nghiên cứu; một số nội dung nghiên cứu chủ yếu; phương pháp nghiên cứu và dự kiến kết quả đạt được; lý do lựa chọn đơn vị đào tạo; kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh cho việc thực hiện luận án tiến sĩ. Trong đề cương có thể đề xuất cán bộ hướng dẫn.

e. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính trong quá trình đào tạo theo quy định của đơn vị đào tạo.

f. Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ và lệ phí xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và đơn vị đào tạo.

 1. Danh mục hồ sơ dự tuyển

 

TT

Danh mục hồ sơ

Chú thích

Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu của đơn vị đào tạo)

1 bản gốc

Sơ yếu lý lịch có xác nhận của thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú, thời hạn 6 tháng tính tới ngày dự tuyển (theo mẫu)

1 bản gốc

Lí lịch khoa học có xác nhận của cơ quan công tác (theo mẫu)

1 bản gốc

Giấy khám sức khỏe còn thời hạn 06 tháng tính đến thời điểm đăng ký dự tuyển

1 bản gốc

Bằng tốt nghiệp đại học/thạc sĩ

(Nếu là văn bằng nước ngoài phải bổ sung bản sao công chứng dịch thuật sang tiếng Việt)

1 bản sao

Bảng điểm đại học/thạc sĩ

(Nếu là văn bằng nước ngoài phải bổ sung bản sao công chứng dịch thuật sang tiếng Việt)

1 bản sao

Giấy công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp, đối với thí sinh có bằng đại học hoặc thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp.

1 bản sao

Chứng chỉ ngoại ngữ xác nhận đủ trình độ dự tuyển chương trình đào tạo, không quá thời hạn 02 năm tính tới ngày ghi trên chứng chỉ tới ngày HSB nhận hồ sơ dự tuyển.

1 bản sao

Minh chứng về báo cáo khoa học

– Đối với bài báo: Trang bìa, nội dung bài báo và mục lục (nếu có). Lưu ý: HSB chỉ nhận bài báo được đăng trên tạp chí khoa học thuộc Danh mục tạp chí khoa học do Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước phê duyệt theo Quyết định 29/QĐ-HĐGSNN ngày 10 tháng 07 năm 2019.

Đối với đề tài nghiên cứu khoa học: Quyết định/Hợp đồng thực hiện, Biên bản nghiệm thu đề tài và Bản tóm tắt nội dung chuyên đề nghiên cứu

1 bản sao

Đề cương dự định nghiên cứu (tham khảo hướng nghiên cứu tại Phụ lục 2)

1 bản gốc

Thư giới thiệu của tối thiểu 1 nhà khoa học

bản gốc

Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu thí sinh là công chức, viên chức) (tham khảo mẫu);

1 bản gốc

Quyết định tuyển dụng / Quyết định bổ nhiệm / Hợp đồng lao động / …

1 bản sao

Giấy xác nhận thời gian làm việc tối thiểu 2 năm của thủ trưởng cơ quan để chứng nhận thâm niên công tác (theo mẫu của đơn vị đào tạo)

1 bản gốc

Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ học tập, nghiên cứu và chế độ tài chính (theo mẫu)

1 bản gốc

Ảnh màu 4×6, chụp trong vòng 6 tháng

4 ảnh

Giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có).

1 bản sao

5. CÁCH THỨC XÉT TUYỂN

Đánh giá xét tuyển trình độ tiến sĩ trên thang điểm 100 theo các thiêu chí trong bảng dưới đây. Thí sinh thuộc diện xét trúng tuyển phải có tổng điểm đánh giá hồ sơ và đề cương nghiên cứu đạt điểm từ 60 trở lên, trong đó điểm đề cương nghiên cứu tối thiểu phải đạt 25/40.

TT

Tiêu chí

Điểm tối đa

1

Kết quả học tập ở bậc thạc sĩ

15

2

Thành tích nghiên cứu khoa học

15

3

Năng lực ngoại ngữ

10

4

Ý kiến đánh giá và ủng hộ trong thư giới thiệu

10

5

Đề cương nghiên cứu

40

6

Phần trình bày của thí sinh

10

Tổng điểm

100

 

6. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

 1. Thời gian đăng ký dự tuyển và nộp hồ sơ:

  • Đợt 1: Từ 8h00 ngày 10/1/2020 đến 17h00 ngày 5/6/2020

  • Đợt 2: Từ 8h00 ngày 29/06/2020 đến 17h00 ngày 02/10/2020

Thí sinh cần:

– Tải mẫu hồ sơ tuyển sinh tại địa chỉ:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Y5laweIB0ubnZPQUjU-oN0LxFoJj1WsA

– Khai báo các thông tin theo hướng dẫn. Đồng thời nộp hồ sơ bản cứng tới Phòng Đào tạo của Khoa Quản trị và Kinh doanh (nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện – nếu hồ sơ chuyển theo đường bưu điện sẽ tính theo dấu bưu điện). Hồ sơ chỉ được nhận khi có đủ các giấy tờ và được sắp xếp theo hướng dẫn ở mục 4.6

– Truy cập vào phần mềm tuyển sinh sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội tại địa chỉ: http://tssdh.vnu.edu.vn và thực hiện đăng kí dự tuyển trực tuyến theo hướng dẫn. Thí sinh phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực trong các thông tin khai báo.

– Nộp lệ phí tuyển sinh đầy đủ theo quy định.

Lưu ý:

– Thí sinh không đăng ký trực tuyến sẽ không đủ điều kiện để dự thi tuyển sinh.

– Hội đồng tuyển sinh Sau đại học của Khoa sẽ xem xét hủy bỏ kết quả trúng tuyển của thí sinh nếu các thông tin đăng ký dự thi sai lệch với hồ sơ nhập học.

 1. Thời gian xét tuyển:

  • Đợt 1: Trước 21/06/2020

  • Đợt 2: Trước 18/10/2020

 1. Thời gian công bố kết quả:

Kết quả xét tuyển NCS được công bố trên phần mềm tuyển sinh SĐH và website của Khoa trước 17h00 ngày 7/7/2020 (đợt 1) và trước 17h00 ngày 3/11/2020 (đợt 2)

Lưu ý: Thông báo trúng tuyển và nhập học (nếu trúng tuyển) được gửi cho thí sinh qua email và qua đường bưu điện theo địa chỉ thí sinh đã đăng ký trong hồ sơ trước 24/7/2020 (đợt 1) và trước 20/11/2020 (đợt 2).

 1. Thời gian khai giảng khóa học và thời gian đào tạo

  • Thời gian khai giảng khóa học: Dự kiến tháng 9/2020 (đợt 1) và tháng 12/2020 (đợt 2)

  • Thời gian đào tạo: 03-05 năm

7. KINH PHÍ TUYỂN SINH

 1. Lệ phí đăng ký dự tuyển: 500.000 đ/ thí sinh

 2. Lệ phí xét tuyển: 2.000.000 đ/thí sinh

 3. Phương thức nộp lệ phí:

Thí sinh nộp trực tiếp tại Phòng Kế hoạch tài chính hoặc chuyển khoản về số tài khoản sau:

Khoa Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội

STK: 001.000.000.0694 – Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Lưu ý: Hồ sơ và các chi phí trên không hoàn lại trong mọi trường hợp.

8. HỌC PHÍ:

 • 330 triệu đồng cho 3 năm đầu và 20 triệu đồng cho mỗi năm tiếp theo.

9. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Phòng Đào tạo – Khoa Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Địa chỉ: Tầng 2, Nhà B1, số 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: https://hsb.vnu.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/KhoaQuanTrivaKinhDoanhHSB/

Điện thoại: 093.894.8989 (Mrs. Huyền)

Email: hsb@hsb.edu.vn

Trân trọng thông báo./.