Đại học Quốc gia Hà Nội có thông báo về “Chương trình học bổng Yamada Nhật Bản, năm học 2019 – 2020”. Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên Khoa Quản trị và Kinh doanh HSB – Đại học Quốc gia Hà Nội như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn

  • Sinh viên có kết quả học tập đạt loại Khá trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại Tốt trở lên trong học kỳ I năm học 2019 – 2020;
  • Ưu tiên sinh viên là cán bộ lớp, Đoàn – Hội, tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động hỗ trợ cộng đồng, có hoàn cảnh khó khăn…

2. Giá trị mỗi suất học bổng:

200 USD/sinh viên.

3. Chỉ tiêu học bổng:

02 sinh viên.

4. Hồ sơ đăng ký học bổng:

  • Bản tự giới thiệu của sinh viên, có dán ảnh (theo mẫu);
  • Bảng điểm học kỳ 1, năm học 2019-2020 của sinh viên, có xác nhận của đơn vị đào tạo;
  • Bài phát biểu cảm tưởng của sinh viên khi được xét nhận học bổng;
  • Bản photo các chứng nhận về: Hoạt động Đoàn-Hội, nghiên cứu khoa học, hoạt động xã hội, hoàn cảnh khó khăn…(nếu có).
  • Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Yamada, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

5. Thời gian gửi hồ sơ tham dự:

Trước 15h ngày 10/06/2020.

Nhà trường sẽ không giải quyết cho các trường hợp nộp sau thời hạn nói trên.

6. Địa điểm nhận hồ sơ

Phòng Công tác sinh viên – Văn phòng Quản trị chương trình Cử nhân UPMO

Tầng 2, nhà B1, Đại học Quốc gia Hà Nội 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline 0868 22 66 56 hoặc email ctsv@hsb.edu.vn.

Trân trọng thông báo ./ .