1. Đối tượng tuyển sinh:

Theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT)

  • Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
  • Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;
  • Không bị vi phạm pháp luật; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự
  1. Phạm vi tuyển sinh:
  • Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) tuyển sinh trên phạm vi cả nước và quốc tế
  1. Chỉ tiêu tuyển sinh

Năm 2022 Trường Quản trị và Kinh doanh tuyển sinh 4 ngành với chỉ tiêu cụ thể như sau:

Mã trường Tên ngành Mã ngành Chỉ tiêu
QHD Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ 7900101 100
QHD Marketing và Truyền thông 7900102 100
QHD Quản trị Nhân lực và Nhân tài 7900103 100
QHD Quản trị và An ninh 7900189 80
  1. Phương thức tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh: Đánh giá trí thông minh cảm xúc EQ kết hợp xét tuyển:

Xem chi tiết ở dưới: