PGS.TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh định hướng phát triển Khoa Marketing & Truyền thông trong bối cảnh công nghệ số

Chiều ngày 10.10 vừa qua, tại Trường Quản trị & Kinh doanh, Khoa Marketing & Truyền thông đã có cuộc họp chiến lược để bàn về định hướng phát triển Khoa trong bối cảnh mới. Tham dự cuộc họp có Hiệu trưởng Nhà trường PGS.TS Hoàng Đình Phi, Trưởng Khoa Marketing & Truyền thông, PGS.TS Đinh Thị Thúy Hằng, đại diện Phòng Tổ chức – Cán bộ, đại diện Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác phát triển, cùng toàn thể các giảng viên Khoa MAC.

Cuộc họp đã đề cập đến nhiều vấn đề cốt lõi trong đường hướng phát triển Khoa như: Định hướng nghiên cứu giảng dạy trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu hiện nay; Nâng cao chất lượng nghiên cứu và giảng dạy của giảng viên; Tăng cường công tác trách nhiệm xã hội trong việc chuyển giao tri thức cho doanh nghiệp trong thời đại số; Nâng cao chất lượng kiến tập, thực tập của sinh viên khoa MAC thông qua các hoạt động hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp uy tín trong và ngoài nước.

Đây sẽ là dấu mốc quan trọng, làm tiền đề vững chắc cho sự lớn mạnh của Khoa Marketing và Truyền thông nói riêng và sự phát triển chung của Nhà trường trong thời gian tới.