I. Điểm trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2022 của Trường Quản trị và Kinh doanh đợt bổ sung như sau:

STT Tên ngành Mã ngành Mã tổ hợp xét tuyển Điểm trúng tuyển Ngưỡng đảm bảo chất lượng
1. Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (MET) 7900101 D01, A01, D07, D08 21.55 1.    Điểm thi tốt nghiệp môn Tiếng Anh đạt từ 6/10 hặc thí sinh có chứng chỉ Ielts hoặc tương đương đạt từ 5.5

2.    Kết quả sơ tuyển ĐẠT

2. Marketing và Truyền thông (MAC) 7900102 D01, D09, D10, D96 21.55
3. Quản trị Nhân lực và Nhân tài (HAT) 7900103 D01, D09, D10, D96 20.5
4. Quản trị và An ninh (MAS) 7900189 D01, A01, D07, D08 22.15

Trong đó: Điểm trúng tuyển bao gồm tổng điểm các môn thi theo tổ hợp xét tuyển tính hệ số 1 và điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có).

II. DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN (ĐỢT BỔ SUNG)