Năm 2023, Trường Quản trị Kinh doanh tuyển sinh thí sinh cho 04 ngành đào tạo đại học chính quy, chất lượng cao. Để đủ điều kiện tham gia xét tuyển, THÍ SINH CẦN KẾT QUẢ ĐẠT VÒNG TUYỂN thông qua đánh giá hồ đánh giá trí thông minh cảm xúc (EQ). Trường Quản trị Kinh doanh hướng dẫn thí sinh đăng tuyển vào đại học năm 2023 như sau: