Hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học 2021

Dưới đây là những hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học 2021

Điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến

Đối với phương thức điều chỉnh này, thí sinh sẽ có cơ hội điều chỉnh nguyện vọng từ ngày Từ ngày 29/8 đến 17h ngày 5/9.
Nếu muốn tăng số nguyện vọng xét tuyển so với số đăng ký ban đầu, các em phải đăng ký số nguyện vọng thêm trên phiếu trực tiếp để trường THPT bổ sung thêm vào hệ thống. Đồng thời, thí sinh vẫn phải tự vào hệ thống để đăng kí thêm.
Sau đây là hướng dẫn cụ thể các bước thay đổi nguyện vọng trực tuyến:
– Bước 1: Thí sinh truy cập vào đường link http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/ và tiến hành đăng nhập .
– Bước 2: Chọn chức năng Thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh từ menu Hệ thống.
– Bước 3: Chọn “Chỉnh sửa nguyện vọng”.
Sau khi giao diện “Sửa nguyện vọng” hiển thị, thí sinh chọn trường, ngành học và tổ hợp môn cần thay đổi.
Để xóa bớt một nguyện vọng, thí sinh nhấn nút “Xóa” trên màn hình Thông tin đăng ký nguyện vọng.
Lúc này, cửa sổ pop-up sẽ xuất hiện, bạn nhấn nút “OK” để xóa hoặc nút “Cancel” để hủy yêu cầu.
Với trường hợp muốn thay đổi thứ tự ưu tiên, thí sinh nhấn nút mũi tên để di chuyển nguyện vọng lên xuống.
– Bước 4: Sau khi điều chỉnh xong và kiểm tra, nhấn nút Lưu thông tin, hệ thống sẽ gửi một mã xác thực OTP về điện thoại cho thí sinh. Thí sinh nhập mã xác thực này vào màn hình “Xác nhận đăng ký”.
– Bước 5: Sau khi bấm “Xác nhận đăng ký” hệ thống yêu cầu xác thực một lần nữa xem bạn có chắc chắn thực hiện không.

Thông tin các ngành đào tạo năm 2021 tại HSB:

TT Ngành đào tạo/ Tổ hợp xét tuyển Mã ngành Mã Tổ hợp
I Ngành Quản trị và An ninh 7900189
1 Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
2 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01
3 Toán, Hóa, Tiếng Anh D07
4 Toán, Sinh, Tiếng Anh D08
II Ngành Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ 7900101
1 Toán, Vật lý, Tiếng Anh A01
2 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01
3 Toán, Hóa, Tiếng Anh D07
4 Toán, Sinh, Tiếng Anh D08
III Ngành Marketing và Truyền thông 7900102
1 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01
2 Toán, Lịch sử, Tiếng Anh D09
3 Toán, Địa lý, Tiếng Anh D10
4 Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh D96
IV Ngành Quản trị Nhân lực và Nhân tài 7900103
1 Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh D01
2 Toán, Lịch sử, Tiếng Anh D09
3 Toán, Địa lý, Tiếng Anh D10
4 Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh D96