HSB và HDC ký kết hợp tác chiến lược trên nhiều lĩnh vực

Sáng ngày 28/08/2020, Khoa Quản trị và kinh doanh (HSB) – ĐHQGHN và Trung tâm Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực (HDC) – ĐHQGHN đã tổ chức lễ Ký kết hợp tác chiến lược giữa hai đơn vị.

HSB và HDC sẽ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, như: hợp tác trao đổi giảng viên, chuyên viên tham gia nghiên cứu, giảng dạy các chương trình, dự án; Hợp tác cùng đấu thầu thực hiện các đề tài và chương trình đào tạo cho các tổ chức, cơ quan và doanh nghiệp; thực hiện các nghiên cứu cho mục tiêu phát triển các chương trình đào tạo mới, đặc biệt là chương trình Cử nhân Quản trị nhân lực và nhân tài (HAT) của Khoa Quản trị và kinh doanh…

Việc ký kết hợp tác chiến lược giữa HSB và HDC sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác và phát triển mới cho hai đơn vị

Phát biểu khai mạc buổi lễ, PGS.TS Hoàng Đình Phi – Chủ nhiệm Khoa Quản trị và Kinh doanh nhấn mạnh: “Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa HSB và HDC sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho hai bên trong các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu, dự báo và phát triển nguồn nhân lực ở các cấp độ và trong các lĩnh vực khác nhau. Việc này góp phần thực hiện chính sách sử dụng chung các nguồn lực của các đơn vị trong ĐHQGHN nhằm phát triển thế mạnh của từng đơn vị cũng như của toàn ĐHQGHN.”

TS.Trịnh Ngọc Huy – Giám đốc TT Dự báo và Phát triển nguồn nhân lực khẳng định: “Hợp tác chiến lược giữa HDC và HSB là bước đi nhằm khai thác thế mạnh của mỗi bên trong việc triển khai các hoạt động nghiên cứu gắn với đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của xã hội, góp phần phát triển thương hiệu của mỗi bên và thương hiệu ĐHQGHN. Với điểm chung giữa hai đơn vị là tinh thần hợp tác bằng chữ Tâm, trí tuệ, trách nhiệm… sẽ là khởi đầu cho sự hợp tác tốt đẹp giữa HDC và HSB.”

Khoa Quản trị và Kinh doanh là đơn vị tự chủ cấp trường được thành lập từ 1995 và đang thực thi chiến lược phát triển trở thành Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) thuộc ĐHQGHN vào cuối năm 2020; đứng trong Top 500 – 600 trường hàng đầu thế giới về quản trị và kinh doanh vào năm 2045. HSB hiện đang triển khai nhiều chương trình đào tạo mới và liên ngành từ cử nhân đến thạc sĩ, tiến sĩ; triển khai các chương trình nghiên cứu cấp quốc gia và quốc tế về an ninh phi truyền thống và nhân lực quản trị an ninh phi truyền thống …

Trung tâm Dự báo và Phát triển Nguồn nhân lực (HDC) định hướng chiến lược trở thành Viện nghiên cứu về Dự báo nguồn nhân lực vào năm 2025. HDC là đơn vị có nhiều kinh nghiệm và năng lực trong nghiên cứu và đào tạo, phù hợp với việc hợp tác cùng phát triển với HSB.

Thùy Dung – Dương Thủy