ĐHQGHN hướng tới mục tiêu, tầm nhìn đến 2045 trở thành đại học nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, đa ngành, đa lĩnh vực, trong nhóm các đại học hàng đầu châu Á và thế giới với các giá trị cốt lõi: Đổi mới sang tạo – Trách nhiệm quốc gia – Phát triển bền vững.

Ngày 19/11/2021, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đã ký Quyết định số 3688/QĐ-ĐHQGHN ban hành Quy định về việc hỗ trợ học bổng cho các nghiên cứu sinh và các thực tập sinh sau tiến sỹ ở ĐHQGHN

Chi tiết xui vui lòng xem thêm tại đây https://vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N29806/Hoc-bong-ho-tro-cho-nghien-cuu-sinh-va-cac-thuc-tap-sau-tien-sy—buoc-dot-pha-tien-phong-cua-dHQGHN.htm