Đối tác doanh nghiệp và đối tác trường đại học


Đối tác các trường đại học

STT Trường Quốc gia
1 The University of Queensland Australia
2 University at Albany USA
3 Hanyang University Korea
4 Deakin University Australia
5 IPAG Business School France
6 Nanyang Technology University Singapore

Đối tác Doanh Nghiệp

STT Đơn vị
1 Tập đoàn Điện lực Việt Nam
2 Petrovietnam – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
3 Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội
4 Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam
5 Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam
6 Công ty Cổ phần FECON (FECON Corporation)
7 Công ty TNHH Goertek Vina
8 Ngân hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam
9 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam