Danh sách trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 của Trường Quản trị và Kinh doanh theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (mã Phương thức xét tuyển – PTXT 100) như sau:

STT Tên ngành Mã ngành Tên ngành viết tắt Ngưỡng đảm bảo chất lượng
Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (thang điểm 30) Điều kiện Tiếng Anh
1. Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ 7900101 MET 21 Điểm thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh đạt từ 6 (thang điểm 10) hoặc thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh Ielts (hoặc tương đương) còn hạn sử dụng đạt từ 5.5 trở lên
2. Marketing và Truyền thông 7900102 MAC 21
3. Quản trị nhân lực và Nhân tài 7900103 HAT 20
4. Quản trị và An ninh 7900189 MAS 22

Trong đó:

  • Điểm xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 bao gồm tổng điểm các môn thi theo tổ hợp xét tuyển tính hệ số 1 và điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có)
  • Chấp nhận quy đổi điển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế sang thang điểm 10 theo hướng dẫn số 1365/ĐHQGHN-ĐT ngày 26 tháng 04 năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 của Trường Quản trị và Kinh doanh theo kết quả thi Đánh giá năng lực (HSA) năm 2022 do ĐHQGHN tổ chức (mã PTXT 401) như sau:

STT Tên ngành Mã ngành Tên ngành viết tắt

Ngưỡng đảm bảo chất lượng

Điểm HSA Điều kiện Tiếng Anh
1. Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ 7900101 MET 85 Có kết quả học tập từng kỳ (6 học kỳ) môn Tiếng Anh bậc THPT đạt tối thiểu 7.0 điểm hoặc Có chứng chỉ Tiếng Anh Ielts (hoặc tương đương) đạt từ 5.5 còn hạn 02 năm kể từ ngày thi
2. Marketing và Truyền thông 7900102 MAC 85
3. Quản trị nhân lực và Nhân tài 7900103 HAT 80
4. Quản trị và An ninh 7900189 MAS 90

 

  • Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 của Trường Quản trị và Kinh doanh đối với thí sinh đăng ký xét tuyển kết hợp sử dụng chứng chỉ Tiếng Anh Ielts và kết quả học tập bậc THPT (mã PTXT 410) như sau:
Stt Tên ngành Mã ngành Tên ngành viết tắt Ngưỡng đảm bảo chất lượng
Ielts Điều kiện Tiếng Anh
1.        Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ 7900101 MET 5.5 Có điểm trung bình chung học tập bậc THPT của 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển (trong đó bắt buộc có môn Toán hoặc môn Ngữ văn) đạt từ 8.0 trở lên, từng kỳ không có môn nào dưới 7.0
2.        Marketing và Truyền thông 7900102 MAC 5.5
3.        Quản trị nhân lực và Nhân tài 7900103 HAT 5.5
4.        Quản trị và An ninh 7900189 MAS 5.5

 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN SỚM

Từ 23/7, thí sinh có thể xác nhận nhập học trên hệ thống. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline 0868 22 66 56