DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN – ĐỢT1
(Ban hành kèm theo Quyết định số 389/QĐ-QT&KD ngày 16/09/2021)

STT SBD Họ tên Ngày sinh Giới tính Mã ngành trúng tuyển
1 28000197 BÙI HÀ ĐAN 01/05/2003 Nữ 7900103
2 01002539 BÙI XUÂN MAI 01/04/2003 Nữ 7900102
3 01024635 CAO ĐẮC DUY 12/02/2003 Nam 7900102
4 01022626 CAO ĐỨC MẠNH 10/09/2003 Nam 7900101
5 21001765 CAO KHÁNH HUYỀN 18/12/2003 Nữ 7900103
6 01009280 ĐẶNG CHÍNH PHONG 22/12/2003 Nam 7900102
7 01003437 ĐẶNG HIỀN ANH 12/05/2003 Nữ 7900103
8 01022245 ĐẶNG NHẬT NGUYÊN 30/08/2003 Nam 7900101
9 24000374 ĐẶNG THANH BÌNH 22/10/2003 Nữ 7900102
10 21012644 ĐẶNG TRẦN PHƯƠNG 08/12/2003 Nam 7900101
11 29002036 ĐÀO NAM HÙNG 16/08/2003 Nam 7900103
12 22010759 ĐÀO VÂN ANH 05/07/2001 Nữ 7900103
13 62000998 ĐINH HỒNG NGỌC 25/11/2003 Nữ 7900103
14 15000568 ĐỖ HẢI ĐĂNG 05/11/2003 Nam 7900101
15 01019472 ĐỖ HUỲNH ĐỨC 01/01/2003 Nam 7900101
16 09002375 ĐỖ PHƯƠNG LINH 28/07/2003 Nữ 7900101
17 14001128 ĐỖ THỊ MINH THƯ 20/11/2003 Nữ 7900102
18 19000856 ĐỖ TRÀ MY 17/04/2003 Nữ 7900102
19 21015103 ĐOÀN VĂN ANH HIỆP 13/07/2003 Nam 7900101
20 17011250 ĐỒNG VIỆT HÙNG 25/08/2003 Nam 7900101
21 12003291 DƯƠNG MINH PHƯƠNG 30/09/2003 Nữ 7900101
22 01020252 DƯƠNG THÀNH TRUNG 25/01/2003 Nam 7900101
23 01037107 GIÁP HÀ THÁI LÂM 27/04/2003 Nam 7900102
24 15012173 HÀ KIỀU OANH 18/01/2003 Nữ 7900103
25 01022168 HOÀNG BẢO NGỌC 29/04/2003 Nữ 7900102
26 01022170 HOÀNG BÍCH NGỌC 09/06/2003 Nữ 7900101
27 01021302 HOÀNG LÂM KHUÊ 20/12/2003 Nữ 7900102
28 02000362 HOÀNG LÊ YẾN NHI 21/12/2003 Nữ 7900102
29 01016135 HOÀNG MINH NGỌC 10/04/2003 Nữ 7900102
30 01026867 HOÀNG QUANG MINH 17/10/2003 Nam 7900189
31 19002544 HOÀNG THỊ THÙY LINH 16/11/2003 Nữ 7900103
32 03021966 HOÀNG VÂN ANH 31/05/2003 Nữ 7900103
33 24000661 KIỀU LUÂN 16/11/2003 Nam 7900103
34 01018525 KIỀU THÀNH SƠN 17/10/2003 Nam 7900101
35 01068589 LẠI HOÀNG KHÔI 23/10/2003 Nam 7900102
36 01045685 LÊ HUYỀN TRANG 27/11/2003 Nữ 7900103
37 01030988 LÊ MINH ANH 06/07/2003 Nữ 7900103
38 01004373 LÊ NGỌC CHÂU 21/07/2003 Nữ 7900103
39 16001227 LÊ TẤN DŨNG 18/02/2003 Nam 7900101
40 21015271 LÊ THÀNH LONG 19/12/2003 Nam 7900103
41 01034998 LÊ THANH TÂM 08/01/2003 Nữ 7900102
42 01004708 LÊ THỊ DIỆU HIỀN 21/07/2003 Nữ 7900101
43 01020745 LÊ THỊ HIỀN KHANH 16/01/2003 Nữ 7900103
44 32003077 LÊ THỊ MINH NGỌC 06/03/2003 Nữ 7900102
45 60003588 LÊ THIÊN NHI 12/06/2003 Nữ 7900189
46 01020116 LÊ THUỲ TRANG 01/01/2003 Nữ 7900101
47 01021312 LÊ TRUNG KIÊN 21/03/2003 Nam 7900101
48 27003782 LƯƠNG MINH PHƯƠNG 14/01/2003 Nam 7900103
49 22011216 LƯU MINH TRÚC 01/09/2003 Nữ 7900102
50 13000987 LƯU QUỲNH TRANG 13/09/2003 Nữ 7900103
51 21012821 LƯU YẾN VY 23/01/2003 Nữ 7900103
52 22009216 NGÔ ANH TÚ 21/09/2003 Nam 7900189
53 01002775 NGÔ DIỆU QUỲNH 28/08/2003 Nữ 7900101
54 01018032 NGÔ HOÀNG BẢO CHÂU 30/01/2003 Nam 7900101
55 28000604 NGÔ MAI PHƯƠNG 02/05/2003 Nữ 7900101
56 01021877 NGÔ PHƯƠNG LINH 27/08/2003 Nữ 7900102
57 01082357 NGÔ THỊ NGỌC ÁNH 13/01/2003 Nữ 7900101
58 01080159 NGÔ THỦY TIÊN 01/04/2003 Nữ 7900102
59 01088840 NGUYỄN BẢO NGỌC 03/03/2003 Nữ 7900102
60 01000983 NGUYỄN CÔNG ĐỊNH 31/03/2003 Nam 7900101
61 01036540 NGUYỄN CÔNG HUY 04/11/2003 Nam 7900101
62 01037744 NGUYỄN CÔNG TUẤN MINH 01/06/2003 Nam 7900102
63 27008969 NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC 06/06/2003 Nam 7900103
64 17009026 NGUYỄN ĐỖ THIÊN HƯƠNG 30/09/2003 Nữ 7900102
65 22010099 NGUYỄN ĐỨC ANH 09/01/2003 Nam 7900103
66 03023132 NGUYỄN ĐỨC DŨNG 13/09/2003 Nam 7900103
67 01020388 NGUYỄN ĐỨC HOÀNG 25/05/2003 Nam 7900102
68 25001056 NGUYỄN ĐỨC MINH 15/08/2003 Nam 7900101
69 01037991 NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG 12/01/2003 Nam 7900189
70 01066697 NGUYỄN DUY ANH 05/05/2003 Nam 7900101
71 01006172 NGUYỄN HẢI MY 09/05/2003 Nữ 7900103
72 01022412 NGUYỄN HẢI PHONG 30/11/2003 Nam 7900101
73 03018137 NGUYỄN HẢI YẾN 28/06/2003 Nữ 7900103
74 01002526 NGUYỄN HẠNH HƯƠNG LY 03/04/2003 Nữ 7900101
75 01002760 NGUYỄN HẠNH QUYÊN 08/07/2003 Nữ 7900102
76 01098128 NGUYỄN HOÀNG ÁNH 11/11/2003 Nữ 7900102
77 01022329 NGUYỄN HOÀNG LINH NHI 10/07/2003 Nữ 7900102
78 01037753 NGUYỄN HOÀNG MINH 22/06/2003 Nam 7900103
79 01000208 NGUYỄN HOÀNG MỸ ANH 09/07/2003 Nữ 7900101
80 01012989 NGUYỄN HOÀNG TƯỜNG LINH 18/08/2003 Nữ 7900102
81 01023884 NGUYỄN HỒNG ANH 06/09/2003 Nữ 7900101
82 16008034 NGUYỄN HỒNG NGỌC 09/02/2002 Nữ 7900101
83 01083909 NGUYỄN HỒNG VI 19/03/2003 Nữ 7900103
84 01053578 NGUYỄN HỮU HOÀNG PHONG 21/04/2003 Nam 7900189
85 01015718 NGUYỄN HỮU LỘC 13/05/2003 Nam 7900102
86 01004911 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN 21/09/2003 Nữ 7900102
87 01033534 NGUYỄN KHÁNH LINH 21/02/2003 Nữ 7900102
88 01099753 NGUYỄN LÂM TÙNG 11/08/2003 Nam 7900101
89 01021930 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG LINH 05/12/2003 Nữ 7900102
90 01016694 NGUYỄN MAI ANH 01/08/2003 Nữ 7900102
91 01013013 NGUYỄN MAI LINH 07/08/2003 Nữ 7900102
92 17013601 NGUYỄN MAI PHƯƠNG 11/11/2003 Nữ 7900101
93 22008752 NGUYỄN MINH ANH 26/09/2003 Nữ 7900189
94 62000701 NGUYỄN MINH CHÂU 12/08/2003 Nữ 7900101
95 01036088 NGUYỄN MINH HIẾU 16/04/2003 Nam 7900101
96 26000726 NGUYỄN MINH TRANG 24/08/2003 Nữ 7900103
97 01067510 NGUYỄN NGỌC ĐỨC 11/10/2003 Nam 7900101
98 01043506 NGUYỄN NGỌC MAI 22/11/2003 Nữ 7900102
99 01037242 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG LINH 11/08/2003 Nữ 7900102
100 01035426 NGUYỄN PHẠM ĐẠT 24/04/2003 Nam 7900101
101 01034511 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 13/08/2003 Nữ 7900101
102 01016731 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 06/10/2003 Nữ 7900103
103 13001442 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 16/10/2003 Nữ 7900103
104 01097663 NGUYỄN QUỐC ANH 18/10/2003 Nam 7900103
105 19003448 NGUYỄN SĨ BÁCH 04/12/2003 Nam 7900101
106 19005544 NGUYỄN THẠC MẠNH CƯỜNG 13/02/2003 Nam 7900102
107 01079822 NGUYỄN THÀNH CÔNG 12/01/2003 Nam 7900102
108 01005921 NGUYỄN THANH VÂN 22/01/2003 Nữ 7900103
109 19001001 NGUYỄN THẾ TÂN 10/03/2003 Nam 7900101
110 29024124 NGUYỄN THỊ HIỀN 15/03/2003 Nữ 7900103
111 62001001 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 25/06/2003 Nữ 7900102
112 21011946 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 29/05/2003 Nữ 7900102
113 01018693 NGUYỄN THỊ KIM THOA 15/09/2003 Nữ 7900103
114 24003947 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG 28/06/2003 Nữ 7900101
115 21012652 NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG 11/11/2003 Nữ 7900103
116 21015092 NGUYỄN THỊ MINH HẰNG 25/01/2003 Nữ 7900103
117 01100132 NGUYỄN THỊ MINH NGỌC 23/12/2003 Nữ 7900102
118 01082294 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 04/03/2003 Nữ 7900103
119 01015819 NGUYỄN THỊ NGỌC THƯƠNG 13/06/2003 Nữ 7900103
120 29009574 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 21/01/2003 Nữ 7900103
121 26003780 NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG 26/10/2003 Nữ 7900103
122 03016769 NGUYỄN THỊ THU TRANG 28/08/2003 Nữ 7900101
123 25004567 NGUYỄN THU HÀ 28/06/2003 Nữ 7900102
124 13000063 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 04/11/2003 Nữ 7900102
125 01002942 NGUYỄN TRÀ MY 16/07/2003 Nữ 7900103
126 17000713 NGUYỄN TRUNG ĐỨC 07/07/2003 Nam 7900101
127 01048587 NGUYỄN VĂN TÂM 09/12/2003 Nam 7900103
128 19003267 NGUYỄN VĂN TÂN 07/05/2003 Nam 7900101
129 01035352 NGUYỄN VIỆT DUY 04/02/2003 Nam 7900101
130 03011404 NGUYỄN VÕ HOÀI NAM 05/01/2003 Nam 7900103
131 17003848 NGUYỄN VŨ MAI CHI 15/03/2003 Nữ 7900102
132 01035920 NGUYỄN VŨ NGÂN GIANG 30/10/2003 Nữ 7900101
133 01016825 NGUYỄN YẾN ANH 28/07/2003 Nữ 7900103
134 28000532 NINH HẢI NAM 07/11/2003 Nam 7900101
135 16013270 PHẠM ANH TÚ 16/12/2003 Nam 7900103
136 29003033 PHẠM HÀ PHƯƠNG 10/07/2003 Nữ 7900102
137 01011409 PHẠM HƯƠNG GIANG 04/05/2003 Nữ 7900102
138 01066984 PHẠM MẠNH CHIẾN 16/08/2003 Nam 7900101
139 01003723 PHẠM MINH ANH 12/08/2003 Nữ 7900102
140 16013107 PHẠM MINH KHÁNH MY 27/07/2003 Nữ 7900102
141 01011707 PHẠM MINH VŨ 27/01/2003 Nam 7900101
142 28029608 PHẠM NGỌC HÂN 19/09/2003 Nữ 7900102
143 28000336 PHẠM QUANG HUY 26/11/2003 Nam 7900101
144 03013562 PHẠM THỊ MINH NGỌC 11/03/2003 Nữ 7900102
145 17001029 PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO 08/07/2003 Nữ 7900101
146 17009331 PHẠM THỊ QUỲNH TRANG 14/05/2003 Nữ 7900101
147 01011465 PHẠM THỊ THU HÀ 06/11/2003 Nữ 7900189
148 01057075 PHẠM TƯỜNG VY 28/10/2003 Nữ 7900102
149 29028932 PHAN HỮU HIẾU 05/10/2003 Nam 7900101
150 01099643 PHAN NGUYỄN HÀ TRANG 25/11/2003 Nữ 7900102
151 31007550 PHAN THỊ PHÚC THANH 14/02/2003 Nữ 7900101
152 01019859 PHÙNG MINH HIẾU 04/02/2003 Nam 7900102
153 01003752 PHÙNG THỊ CHÂU ANH 04/09/2003 Nữ 7900103
154 01081567 PHÙNG THỊ THÙY TRANG 26/03/2003 Nữ 7900103
155 01013359 TIÊU NGỌC LINH 25/10/2003 Nữ 7900102
156 01033938 TRẦN CÔNG MẠNH 23/11/2003 Nam 7900103
157 03023550 TRẦN DIỆU XUÂN 25/03/2003 Nữ 7900102
158 22000304 TRẦN HẢI TÙNG 04/10/2003 Nam 7900103
159 01001454 TRẦN HOÀNG HIỆP 29/09/2003 Nam 7900103
160 01101002 TRẦN LÊ NGỌC MINH 29/01/2003 Nữ 7900101
161 03007964 TRẦN MINH THẮNG 03/09/2003 Nam 7900101
162 01056677 TRẦN NGỌC KHÁNH 15/05/2003 Nam 7900101
163 01004771 TRẦN TRUNG HIẾU 18/08/2003 Nam 7900101
164 19005814 TRẦN VĂN LONG 18/11/2003 Nam 7900103
165 01026973 TRẦN VŨ TRÀ MY 02/08/2003 Nữ 7900103
166 01098212 TRỊNH ĐỨC BÌNH 22/09/2003 Nam 7900189
167 01100714 TRỊNH LINH NHI 19/02/2003 Nữ 7900101
168 01033807 TRỊNH THÙY LINH 29/12/2003 Nữ 7900102
169 01027667 TRỊNH VĂN MINH QUÂN 04/07/2003 Nam 7900101
170 01018408 TRƯƠNG QUANG DUY 12/12/2003 Nam 7900189
171 01035320 TRƯƠNG TIẾN DŨNG 21/11/2003 Nam 7900103
172 01033562 VŨ HOÀNG MINH 15/09/2003 Nam 7900101
173 21014661 VŨ HOÀNG PHÚC 22/02/2003 Nam 7900101
174 17000789 VŨ HUY HOÀNG 16/05/2003 Nam 7900101
175 19000961 VŨ MINH QUÂN 24/12/2003 Nam 7900101
176 09002071 VŨ MỸ TÂM 19/10/2003 Nữ 7900101
177 12003345 VŨ QUỐC THÁI 27/02/2003 Nam 7900101
178 01098802 VŨ TẤN ĐẠT 13/01/2003 Nam 7900102
179 12010104 VŨ THỊ NGỌC HÒA 24/02/2003 Nữ 7900102
180 19002553 VŨ THỊ XUÂN LINH 16/07/2003 Nữ 7900103
181 01005055 VŨ TIẾN THÀNH 16/12/2003 Nam 7900102
182 21001921 VŨ TRUNG NGUYÊN 21/09/2003 Nam 7900103
183 17004943 VƯƠNG TUỆ TÂM 23/01/2003 Nữ 7900102