Danh sách thí sinh xét trúng tuyển HSB năm 2020 (đợt 1)

Danh sách thí sinh xét trúng tuyển Đại học chính quy của Khoa Quản trị và Kinh doanh HSB – ĐHQGHN