Ngày 10/07/2020, Đại học Quốc gia Hà Nội đã phê duyệt Điểm trúng tuyển đào tạo sau đại học đợt 1 năm 2020 của Khoa Quản trị và kinh doanh (HSB).

Theo đó, điểm trúng tuyển vào các chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (HSB-MBA) và Quản trị An ninh phi truyền thống (MNS) đạt từ 50/100 điểm, số lượng thí sinh trúng tuyển 02 chương trình này là 46 thí sinh.

Điểm trúng tuyển vào Chương trình đòa tạo Tiến sĩ Quản trị và phát triển bền vững (DMS) đạt từ 80/100 điểm, trong đó điểm đề cương nghiên cứu đạt từ 25 điểm trở lên. Số thí sinh trúng tuyển chương trình DMS đợt 1 năm 2020 là 1 thí sinh.

Chi tiết: Quyết định phê duyệt điểm trúng tuyển sau đại học đợt 1 năm 2020

Danh sách trung tuyển và nhập học đợt I năm 2020