Cử nhân MET có nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp theo chuẩn đầu ra, tại các doanh nghiệp cũng như các tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế, và phát triển nghề nghiệp một cách bền vững theo các vị trí nghề nghiệp sau:

Nhóm 1: Trợ lý Giám đốc, Chủ tịch HĐQT

Đây là nhóm sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và được các doanh nghiệp phỏng vấn đặt hàng HSB đào tạo và cấp học bổng toàn phần theo hợp đồng tài trợ học bổng ký ba bên giữa nhà trường với doanh nghiệp và với sinh viên đạt tiêu chuẩn nhận học bổng.

Nhóm 2: Trợ lý Trưởng phòng

Các sinh viên tốt nghiệp với kết quả học tập khá giỏi theo định hướng nghề nghiệp và các môn học lựa chọn có khả năng làm Trợ lý cho các Trưởng Phòng Chiến lược, Kế hoạch, Công nghệ, Tài chính, Nhân lực, Sản xuất, Marketing, Bán hàng, Dịch vụ chăm sóc khách hàng, v.v

Nhóm 3: Nhà quản trị tại các công ty vừa và nhỏ (SMEs), công ty gia đình, công ty khởi nghiệp

Các sinh viên tốt nghiệp với các nhóm môn học lựa chọn có khả năng đảm nhận nhiều vị trí công tác khác nhau tại các SMEs, công ty gia đình, hoặc tham gia các nhóm khởi nghiệp.

Nhóm 4: Trợ lý hoặc chuyên viên cho các cơ quan và tổ chức:

Các sinh viên tốt nghiệp theo định hướng nghề nghiệp của cá nhân và gia đình có khả năng làm chuyên viên tại các phòng/ban dự án về công nghệ, kế hoạch, tài chính… tại cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức phi chính phủ.