Chương trình Tiến sĩ Quản trị và phát triển bền vững

 1. Giới thiệu chương trình

Chương trình Tiến sĩ Quản trị và phát triển bền vững (tên Tiếng Anh: Doctor in Management and Sustainable Development, tên viết tắt: DMS) là chương trình đào tạo tiến sĩ liên ngành, chính quy, chất lượng cao, do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng

 • Tên chuyên ngành đào tạo: Quản trị và Phát triển bền vững

 • Mã số chuyên ngành đào tạo: chuyên ngành thí điểm

 • Ngành đào tạo: Liên ngành

 • Trình độ đào tạo: Tiến sĩ

 • Thời gian đào tạo: 3 năm

 • Tên văn bằng sau tốt nghiệp: Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị và Phát triển Bền vững

 1. Ngôn ngữ giảng dạy và học tập

Ngôn ngữ chính trong giảng dạy và học tập là Tiếng Việt. Tùy theo nhu cầu và năng lực ngoại ngữ của người học, có thể tiến hành giảng dạy một số học phần 100% bằng tiếng Anh. Các NCS có nhu cầu được khuyến khích làm luận án tốt nghiệp và bảo vệ luận án bằng tiếng Anh.

 1. Xét tuyển đầu vào

Chương trình đào tạo DMS chỉ nhận ứng viên đã có bằng Thạc sĩ. Hội đồng tuyển sinh sẽ xét hồ sơ chuyên môn theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội

 1. Khung chương trình đào tạo

STT

Mã số học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

PHẦN I. KHỐI KIẾN THỨC BỔ SUNG

(dành riêng cho NCS có bằng thạc sĩ ngành gần)

I.1

Học phần bắt buộc

3

1

HSB6020

Kinh tế học quản trị và phát triển

3

I.2

Học phần tự chọn

3/9

2

MNS6001

Quản trị chiến lược và kế hoạch

3

HSB6017

Quản trị nhân lực và nhân tài

3

MNS6003

Tổng quan về quản trị an ninh phi truyền thống

3

PHẦN II. NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ KỸ NĂNG SỬ DỤNG NGOẠI NGỮ

3

ENG8001

Tiếng Anh học thuật nâng cao

4

PHẦN III. CÁC HỌC PHẦN, CHUYÊN ĐỀ NCS, TIỂU LUẬN TỔNG QUAN

III.1

Học phần bắt buộc

9

4

HSB8002

Phương pháp nghiên cứu khoa học

3

5

HSB8003

Phát triển bền vững tại các quốc gia đang phát triển

3

6

HSB8004

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp/ tổ chức

3

III.2

Các học phần tự chọn

3/9

7

HSB8005

Toàn cầu hóa, thương mại và phát triển

3

HSB8006

Quản trị quốc tế

3

HSB8007

Chiến lược thay đổi tổ chức

3

III.3

Các chuyên đề NCS

6

8

HSB8008

Chuyên đề 1

2

9

HSB8009

Chuyên đề 2

2

10

HSB8010

Chuyên đề 3

2

III.4

Tiểu luận tổng quan

2

PHẦN IV. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

(Không tính số tín chỉ nhưng là yêu cầu bắt buộc trong chương trình đào tạo)

PHẦN V. THAM GIA SINH HOẠT CHUYÊN MÔN, CÔNG TÁC TRỢ GIẢNG VÀ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO

(Không tính số tín chỉ nhưng là yêu cầu bắt buộc trong chương trình đào tạo)

PHẦN VI. LUẬN ÁN TIẾN SĨ

11

HSB9001

Luận án tiến sĩ

70

TỔNG CỘNG

100

 1. Kỹ năng nghề nghiệp

 • Kỹ năng tư duy nghiên cứu độc lập, sáng tạo; có năng lực lập luận, tư duy theo cách tiếp cận liên ngành đối với các vấn đề quản trị và phát triển bền vững; có thể sáng tạo tri thức mới trong lĩnh vực chuyên môn;

 • Kĩ năng phát hiện và xử lý các vấn đề liên ngành phức tạp trong lĩnh vực quản trị và phát triển bền vững và đưa ra các giải pháp sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề quản trị gắn với phát triển bền vững của doanh nghiệp và tổ chức;

 • Có năng lực áp dụng những vấn đề lý thuyết vào thực tiễn xây dựng và thực thi chiến lược, chính sách nhằm giúp cho doanh nghiệp và tổ chức phát triển bền vững;

 • Có khả năng áp dụng các kiến thức chuyên môn, phương pháp luận, kĩ năng tư duy khoa học một cách hiệu quả vào công tác giảng dạy, nghiên cứu hoặc tư vấn, hoặc quản lý, lãnh đạo đảm bảo sự phát triển bền vững của tổ chức theo hướng cân bằng hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp/tổ chức, lợi ích của xã hội và bảo vệ môi trường;

 • Có năng lực hoạch định, phản biện chiến lược, chính sách và ra các quyết định quản trị gắn với phát triển bền vững ở tầm vĩ mô và vi mô.

 • Có năng lực đề xuất các hướng tiếp cận, nghiên cứu mới trong lĩnh vực quản trị liên ngành và phát triển bền vững.

 1. Học phí

 • Học phí 3 năm đầu: 110.000.000 vnđ/ năm

 • Học phí năm thứ 4 và 5 (nếu có): 20.000.000 vnđ/ năm

 • Học phí không bao gồm lệ phí dự tuyển đầu vào; lệ phí bảo lưu, gia hạn; lệ phí thi lại, học lại, học và thi chứng chỉ tiếng Anh (nếu có)

 1. Liên hệ

PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Tầng 2, Nhà B1, Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB), ĐHQGHN 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hotline: 093.894.8989 (Mrs. Huyền)

Website: http://hsb.vnu.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/KhoaQuanTrivaKinhDoanhHSB/