1 – Giới thiệu chương trình

Chương trình Tiến sĩ Quản trị và Phát triển bền vững (tên Tiếng Anh: Doctor in Management and Sustainable Development, tên viết tắt: DMS) là chương trình đào tạo tiến sĩ liên ngành, chính quy, chất lượng cao, do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng

 • Tên chuyên ngành đào tạo: Quản trị và Phát triển bền vững
 • Mã số chuyên ngành đào tạo: chuyên ngành thí điểm
 • Ngành đào tạo: Liên ngành
 • Trình độ đào tạo: Tiến sĩ
 • Thời gian đào tạo: 3 năm 
 • Tên văn bằng sau tốt nghiệp: Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị và Phát triển bền vững

2- Ngôn ngữ giảng dạy và học tập

Ngôn ngữ chính trong giảng dạy và học tập là Tiếng Việt. Tùy theo nhu cầu và năng lực ngoại ngữ của người học, có thể tiến hành giảng dạy một số học phần 100% bằng tiếng Anh. Các NCS có nhu cầu được khuyến khích làm luận án tốt nghiệp và bảo vệ luận án bằng tiếng Anh. 

3 – Xét tuyển đầu vào

Chương trình đào tạo DMS chỉ nhận ứng viên đã có bằng Thạc sĩ. Hội đồng tuyển sinh sẽ xét hồ sơ chuyên môn theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội

4 – Chuẩn đầu vào:

 • Về văn bằng: Ứng viên có bằng thạc sĩ ngành phù hợp hoặc ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển (Chi tiết theo thông báo tuyển sinh)
 • Về ngoại ngữ: Ứng viên có Chứng chỉ tiếng Anh Ielts 5.0 trở lên hoặc TOEFL iBT 45 – 93 hoặc Bằng tốt nghiệp đại học/ bằng thạc sĩ được đào tạo toàn phần ở nước ngoài, ngôn ngữ giảng dạy bằng tiếng Anh hoặc Bằng tốt nghiệp đại học ngoại ngữ, chuyên ngành tiếng Anh
 • Về kinh nghiệm công tác: Thí sinh dự tuyển cần có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực của chuyên ngành đăng ký dự thi (tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nhập học)
 • Điều kiện khác: Theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội

5 – Khung chương trình đào tạo

STT Mã số học phần Tên học phần Số tín chỉ
PHẦN I. KHỐI KIẾN THỨC BỔ SUNG

(dành riêng cho NCS có bằng thạc sĩ ngành gần)

I.1 Học phần bắt buộc 3
1 HSB6020 Kinh tế học quản trị và phát triển 3
I.2 Học phần tự chọn 3/9
2 HSB6001 Quản trị chiến lược và kế hoạch 3
HSB6003 Quản trị nhân lực và nhân tài 3
MNS6003 Tổng quan về quản trị an ninh phi truyền thống 3
PHẦN II. NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ KỸ NĂNG SỬ DỤNG NGOẠI NGỮ
3 ENG8001 Tiếng Anh học thuật nâng cao 4
PHẦN III. CÁC HỌC PHẦN, CHUYÊN ĐỀ NCS, TIỂU LUẬN TỔNG QUAN
III.1 Học phần bắt buộc 9
4 HSB8002 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3
5 HSB8003 Phát triển bền vững tại các quốc gia đang phát triển 3
6 HSB8004 Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp/ tổ chức 3
III.2 Các học phần tự chọn 3/9
7 HSB8005 Toàn cầu hóa, thương mại và phát triển 3
HSB8006 Quản trị quốc tế 3
HSB8007 Chiến lược thay đổi tổ chức 3
III.3 Các chuyên đề NCS 6
8 HSB8008 Chuyên đề 1 2
9 HSB8009 Chuyên đề 2 2
10 HSB8010 Chuyên đề 3 2
III.4 Tiểu luận tổng quan 2
PHẦN IV. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

(Không tính số tín chỉ nhưng là yêu cầu bắt buộc trong chương trình đào tạo)

PHẦN V. THAM GIA SINH HOẠT CHUYÊN MÔN, CÔNG TÁC TRỢ GIẢNG VÀ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO

(Không tính số tín chỉ nhưng là yêu cầu bắt buộc trong chương trình đào tạo)

PHẦN VI. LUẬN ÁN TIẾN SĨ
11 HSB9001 Luận án tiến sĩ 70
TỔNG CỘNG 100

6 – Kỹ năng nghề nghiệp

 • Kỹ năng tư duy nghiên cứu độc lập, sáng tạo; có năng lực lập luận, tư duy theo cách tiếp cận liên ngành đối với các vấn đề quản trị và phát triển bền vững; có thể sáng tạo tri thức mới trong lĩnh vực chuyên môn;
 • Kĩ năng phát hiện và xử lý các vấn đề liên ngành phức tạp trong lĩnh vực quản trị và phát triển bền vững và đưa ra các giải pháp sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề quản trị gắn với phát triển bền vững của doanh nghiệp và tổ chức;
 • Có năng lực áp dụng những vấn đề lý thuyết vào thực tiễn xây dựng và thực thi chiến lược, chính sách nhằm giúp cho doanh nghiệp và tổ chức phát triển bền vững;
 • Có khả năng áp dụng các kiến thức chuyên môn, phương pháp luận, kĩ năng tư duy khoa học một cách hiệu quả vào công tác giảng dạy, nghiên cứu hoặc tư vấn, hoặc quản lý, lãnh đạo đảm bảo sự phát triển bền vững của tổ chức theo hướng cân bằng hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp/tổ chức, lợi ích của xã hội và bảo vệ môi trường;
 • Có năng lực hoạch định, phản biện chiến lược, chính sách và ra các quyết định quản trị gắn với phát triển bền vững ở tầm vĩ mô và vi mô.
 • Có năng lực đề xuất các hướng tiếp cận, nghiên cứu mới trong lĩnh vực quản trị liên ngành và phát triển bền vững.

7 – Học phí

 • Học phí 3 năm đầu: 110.000.000 vnđ/ năm
 • Học phí năm thứ 4 và 5 (nếu có): 20.000.000 vnđ/ năm
 • Học phí không bao gồm lệ phí dự tuyển đầu vào; lệ phí bảo lưu, gia hạn; lệ phí thi lại, học lại, học và thi chứng chỉ tiếng Anh (nếu có)

8 – Quyết định phê duyệt chương trình đào tạo

Quyết định phê duyệt Đề án đào tạo Tiến sĩ DMS

9 – Liên hệ

VĂN PHÒNG QUẢN TRỊ CÁC CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC (POMO)

Địa chỉ: Tầng 2, Nhà B1, Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) – ĐHQGHN, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline: 0962. 753. 021
Email: tuyensinhtiensi@hsb.edu.vn
Website: http://hsb.vnu.edu.vn
Facebook: hhttps://www.facebook.com/HSBPostgraduate