Chuẩn đầu ra và kỹ năng đạt được sau khi tốt nghiệp của sinh viên M.E.T

Sinh viên tốt nghiệp Chương trình M.E.T có phẩm chất đạo đức và sức khoẻ tốt; có khả năng hỗ trợ phát triển nghiên cứu công nghệ, sản phẩm công nghệ, dịch vụ và tham gia công tác lãnh đạo, quản trị, điều hành tại các tổ chức và các doanh nghiệp trong và ngoài nước, hoặc tự khởi nghiệp.

Sinh viên M.E.T tốt nghiệp loại Khá, Giỏi sẽ đạt được 5 kỹ năng chính sau:

  • Kỹ năng sử dụng tiếng Anh đạt chuẩn IELTS 6.0 trở lên
  • Kỹ năng sử dụng Luật và soạn thảo hợp đồng
  • Kỹ năng thiết kế, lập trình, thiết kế hệ thống công nghệ
  • Kỹ năng quản trị công nghệ (sản xuất, phát triển sản phẩm, v.v.)
  • Kỹ năng quản trị kinh doanh (Lập chiến lược, kế hoạch tài chính, công nghệ, nhân sự, sản xuất, v.v.)