CÁCH THỨC LÀM HỒ SƠ ỨNG CỬ BAN CÁN SỰ LỚP NHIỆM KỲ 2020 – 2021

Để đảm bảo cho tính công bằng, minh bạch trong việc bầu Ban cán sự lớp MET, MAC năm học 2020 – 2021, Ban Công tác sinh viên trân trọng thông báo Quy trình ứng cử Ban cán sự lớp nhiệm kỳ 2020 – 2021 như sau:

 1. Số lượng:
 • Ban cán sự lớp: 3 (1 Lớp trưởng, 2 Lớp phó)
 • Ban Chấp hành Đoàn: 3 (1 Bí thư, 1 Phó bí thư, 1 Ủy viên)
 1. Quyền lợi
 • Được cộng điểm rèn luyện theo quy định;
 • Được xem xét khen thưởng cuối mỗi năm học, cuối mỗi khóa học;
 • Được mời dự các cuộc họp đối thoại với Ban Công tác sinh viên và các hoạt động liên quan đến lớp;
 • Được tham gia các hoạt động đào tạo dành cho cán bộ lớp.
 • Được rèn luyện khả năng lãnh đạo, điều hành
 • Được xem xét để đi học Cảm tình Đảng, ưu tiên được kết nạp Đảng.
 1. Quy trình:

Bước 1: Vui lòng nộp hồ sơ năng lực (tiếng Anh hoặc tiếng Việt) bao gồm:

 • 1 bản CV bao gồm các Thông tin cá nhân, Thành tích học tập (bao gồm điểm thi tốt nghiệp THPT), Giải thưởng, Kinh nghiệm…

(tham khảo CV mẫu TẠI ĐÂY)

 • 1 bài luận khoảng 200 từ nêu rõ “Nếu em trở thành thành viên Ban cán sự lớp, em sẽ làm gì để đóng góp cho các hoạt động chung của lớp?”
 • 1 bản Powerpoint thuyết trình các nội dung trên.

Bước 2: Ban Công tác sinh viên duyệt hồ sơ và lập danh sách các ứng cử viên cho Ban cán sự lớp.

Bước 3: Sinh viên trong lớp bỏ phiếu tín nhiệm.

 1. Hạn nộp hồ sơ:

17h00 thứ 4 ngày 04/11/2020

 1. Cách thức nộp hồ sơ:

Hồ sơ nộp online tại https://forms.gle/it7wYMNAmwYc6Mbj9 và nộp bản cứng về văn phòng Quản trị các chương trình Cử nhân.