10 SỰ KIỆN TIÊU BIỂU NĂM 2020 CỦA KHOA QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH (HSB) – ĐHQGHN

1. Hoàn thành Đề án và được Hội đồng ĐHQGHN thông qua chủ trương điều chỉnh tên gọi tiếng Việt từ Khoa thành Trường cùng với chiến lược phát triển Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) vào Top 100 châu Á năm 2035.

2. Điều chỉnh Chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thống (MNS) theo 8 hướng chuyên sâu.

3. Tuyển sinh Khoá 1 cho Chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp (MOTE).

4. Bảo vệ thành công Đề án mở Chương trình đào tạo cử nhân Quản trị nhân lực và Nhân tài (HAT).

5. Bảo vệ thành công Đề án mở Chương trình cử nhân Quản trị và An ninh (MAS).

6. Hoàn thành công tác chuẩn bị cho Diễn đàn ASEAN về Quản trị An ninh phi truyền thống.

7. Hoàn thành Đề xuất Chính phủ triển khai Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm quốc gia về An ninh phi truyền thống giai đoạn 2021 – 2025.

8. Hoàn thành Đề án thành lập Tạp chí “Quản trị và An ninh phi truyền thống”, một ấn phẩm thuộc Tạp chí Khoa học của ĐHQGHN.

9. Tuyển sinh và Khai giảng 2 Chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao và liên ngành: MET khóa 2 (Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ) và MAC khóa 1 (Marketing và Truyền thông).

10. Tổ chức thành công các Chương trình đào tạo Cán bộ quy hoạch cấp lãnh đạo và quản trị cho các Tập đoàn lớn như: Samsung, Viettel, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội…