Thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo Tiến sĩ Quản trị và Phát triển bền vững (DMS)

Năm 2019, Khoa Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 5 chỉ tiêu nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản trị và phát triển bền vững (DMS):

 1. Hình thức tuyển sinh

Xét tuyển 2 đợt/năm

 1. Đối tượng tuyển sinh

Nhóm 1: Có bằng Thạc sĩ nhóm ngành/ ngành/ chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển Tiến sĩ.

Nhóm 2: Có bằng Thạc sĩ nhóm ngành/ ngành/ chuyên ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển Tiến sĩ.

Nhóm 3: Ứng viên là người nước ngoài: xét tuyển theo quy định của ĐHQGHN.

Danh mục các chuyên ngành phù hợp, chuyên ngành gần  tại Phụ lục 1.

 1. Điều kiện dự tuyển
 • Điều kiện công trình khoa học đã công bố

Trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển là tác giả hoặc đồng tác giả tối thiểu 01 bài báo thuộc tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc 01 báo cáo khoa học đăng tại kỷ yếu của các hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia hoặc quốc tế có phản biện, có mã số xuất bản ISBN liên quan đến lĩnh vực hoặc đề tài nghiên cứu, được Hội đồng chức danh Giáo sư, Phó giáo sư của ngành/liên ngành công nhận.

Đối với những người đã có bằng Thạc sĩ nhưng hoàn thành luận văn thạc sĩ với khối lượng học tập dưới 10 tín chỉ trong chương trình đào tạo thạc sĩ phải có tối thiểu 02 bài báo/báo cáo khoa học.

 • Điều kiện ngoại ngữ

Người dự tuyển phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ phù hợp với chương trình như sau:

 1. Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh do một tổ chức khảo thí quốc tế hoặc Việt Nam công nhận trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày thi lấy chứng chỉ đến ngày đăng ký dự tuyển đạt trình độ dưới đây:
STT Chứng chỉ Trình độ
1 IELTS 5.0 – 6.5
2 TOEFL iBT 45 – 93
3 Cambridge examination CAE 45 – 59

PET Pass with Distinction

 

 1. Có bằng cử nhân hoặc thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho chương trình đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài bằng tiếng Anh.
 2. Có bằng đại học ngành ngôn ngữ tiếng Anh hoặc sư phạm tiếng Anh do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp.
 • Điều kiện về kiểm định văn bằng nước ngoài

            Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có chứng nhận kiểm định văn bằng của Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc theo quy định riêng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 • Điều kiện về kinh nghiệm công tác

Người dự tuyển vào chương trình đào tạo tiến sĩ cần có ít nhất 02 (hai) năm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực của chuyên ngành đăng ký dự thi (tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nhập học).

 • Điều kiện khác
 1. Có lí lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, kỷ luật từ mức cảnh cáo;
 2. Có đủ sức khỏe để học tập;
 3. Được giới thiệu từ ít nhất một nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc tiến sĩ khoa học, tiến sĩ cùng chuyên ngành hoặc lĩnh vực nghiên cứu về:
 •   Phẩm chất đạo đức, năng lực và thái độ nghiên cứu khoa học, trình độ chuyên môn của người dự tuyển;
 •   Đối với người giới thiệu là cán bộ hướng dẫn luận án, cần bổ sung thêm trong thư giới thiệu nhận xét về tính cấp thiết, khả thi của đề tài, nội dung nghiên cứu; nói rõ khả năng huy động nghiên cứu sinh vào các đề tài, dự án nghiên cứu cũng như nguồn kinh phí có thể chi cho hoạt động nghiên cứu của nghiên cứu sinh.
 •  Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.
 • Có đề cương nghiên cứu (dự kiến), trong đó trình bày rõ về lí do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, lí do lựa chọn cơ sở đào tạo, mục tiêu nghiên cứu, kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn mà thí sinh đã chuẩn bị và dự kiến kế hoạch hoạt động khoa học sau khi hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ;
 • Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính trong quá trình đào tạo theo quy định của đơn vị đào tạo.
 • Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ và lệ phí dự thi theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và đơn vị đào tạo.
 • Danh mục hồ sơ dự tuyển
1. Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu của đơn vị đào tạo) : 01 bản gốc
2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú, thời hạn 6 tháng tính tới ngày dự tuyển (theo mẫu) : 01 bản gốc
3. Giấy khám sức khỏe còn thời hạn 06 tháng tính đến thời điểm đăng ký dự tuyển : 01 bản gốc
4. Bằng tốt nghiệp đại học/thạc sĩ

(Nếu là văn bằng nước ngoài phải bổ sung bản sao công chứng dịch thuật sang tiếng Việt)

: 01 bản sao
5. Bảng điểm đại học/thạc sĩ

(Nếu là văn bằng nước ngoài phải bổ sung bản sao công chứng dịch thuật sang tiếng Việt)

01 bản sao
6. QĐ tuyển dụng / QĐ bổ nhiệm / HĐLĐ dài hạn / … : 01 bản sao
7. Giấy xác nhận thời gian làm việc tối thiểu 2 năm của thủ trưởng cơ quan để chứng nhận thâm niên công tác (theo mẫu của đơn vị đào tạo) 01 bản gốc
8. Chứng chỉ ngoại ngữ xác nhận đủ trình độ dự tuyển chương trình đào tạo trong thời hạn 02 năm tính tới ngày dự thi : 01 bản sao
9. Minh chứng về báo cáo khoa học

Đối với bài báo: trang bìa, nội dung bài báo và mục lục (nếu có).

Đối với đề tài nghiên cứu khoa học: Quyết định/Hợp đồng thực hiện, Biên bản nghiệm thu đề tài và Bản tóm tắt nội dung chuyên đề nghiên cứu

: 01 bản sao
10. Đề cương dự định nghiên cứu : 01 bản gốc
11. Thư giới thiệu của chuyên gia : 01 bản gốc
12. Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ học tập, nghiên cứu và chế độ tài chính (theo mẫu của đơn vị đào tạo) : 01 bản gốc
13. Ảnh màu 4×6, chụp trong vòng 6 tháng : 04 ảnh
14. Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức); : 01 bản gốc
15. Chứng nhận kiểm định văn bằng của Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với văn bằng nước ngoài cấp) : 01 bản sao

 

Phụ lục 1: Danh mục các chuyên ngành phù hợp, chuyên ngành gần

 • Các chuyên ngành phù hợp
STT Mã số Tên tiếng Việt Ghi chú
1 8340101 Quản trị kinh doanh
2 8340121 Kinh doanh thương mại
3 8310313 Phát triển bền vững
4 8900201.05.QTD Quản trị An ninh phi truyền thống Chuyên ngành thí điểm tại ĐHQGHN
5 8900201.03.QTD Khoa học bền vững Chuyên ngành thí điểm tại ĐHQGHN
 • Các chuyên ngành gần
STT Mã số Tên tiếng Việt Ghi chú
1 8310101 Kinh tế học  
2 8310102 Kinh tế chính trị  
3 8310104 Kinh tế đầu tư  
4 8310105 Kinh tế phát triển  
5 8310106 Kinh tế quốc tế  
6 8319042 Quản lý văn hóa  
7 8340410 Quản lý kinh tế  
8 8340201 Tài chính – Ngân hàng  
9 8340204 Bảo hiểm  
10 8340301 Kế toán  
11 8340401 Khoa học quản lý  
12 8340402 Chính sách công  
13 8340403 Quản lý công  
14 8340404 Quản trị nhân lực  
15 8340405 Hệ thống thông tin quản lý  
16 8340410 Quản lý kinh tế  
17 8340412 Quản lý khoa học và công nghệ  
18 8380107 Luật kinh tế
19 8510601 Quản lý công nghiệp
20 8510602 Quản lý năng lượng
21 8480204 Quản lý công nghệ thông tin
22 8480205 Quản lý hệ thống thông tin
23 8620116 Phát triển nông thôn
24 8620115 Kinh tế nông nghiệp
25 8850101 Quản lý tài nguyên và môi trường
26 8580106 Quản lý đô thị và công trình
27 8900201.01.QTD Biến đổi khí hậu Chuyên ngành thí điểm tại ĐHQGHN

 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Phòng Tuyển sinh – Khoa Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Địa chỉ: Nhà B1, số 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://hsb.vnu.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/KhoaQuanTrivaKinhDoanhHSB/