Thông báo: Tuyển sinh CTĐT Tiến sĩ Quản trị và Phát triển bền vững (DMS)

Năm 2019, Khoa Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 5 chỉ tiêu nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản trị và phát triển bền vững (DMS):

1.      ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

–        Nhóm 1: Có bằng Thạc sĩ nhóm ngành/ ngành/ chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển Tiến sĩ.

–        Nhóm 2: Có bằng Thạc sĩ nhóm ngành/ ngành/ chuyên ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển Tiến sĩ.

–        Nhóm 3: Ứng viên là người nước ngoài: xét tuyển theo quy định của ĐHQGHN.

Danh mục các chuyên ngành phù hợp, chuyên ngành gần  tại Phụ lục 1.

2.      CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

          5 chỉ tiêu (Đợt 2 năm 2019)

3.      HÌNH THỨC TUYỂN SINH: Xét tuyển

4.      ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

4.1.  Điều kiện công trình khoa học đã công bố

Trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển là tác giả hoặc đồng tác giả tối thiểu 01 bài báo thuộc tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc 01 báo cáo khoa học đăng tại kỷ yếu của các hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia hoặc quốc tế có phản biện, có mã số xuất bản ISBN liên quan đến lĩnh vực hoặc đề tài nghiên cứu, được Hội đồng chức danh Giáo sư, Phó giáo sư của ngành/liên ngành công nhận.

Đối với những người đã có bằng Thạc sĩ nhưng hoàn thành luận văn thạc sĩ với khối lượng học tập dưới 10 tín chỉ trong chương trình đào tạo thạc sĩ phải có tối thiểu 02 bài báo/báo cáo khoa học.

4.2.  Điều kiện ngoại ngữ

Người dự tuyển phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ phù hợp với chương trình như sau:

a. Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh do một tổ chức khảo thí được quốc tế hoặc Việt Nam công nhận trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày thi lấy chứng chỉ đến ngày đăng ký dự tuyển.

b. Có bằng cử nhân hoặc thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho chương trình đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài bằng tiếng Anh.

c. Có bằng đại học ngành ngôn ngữ tiếng Anh hoặc sư phạm tiếng Anh do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp.

4.3. Điều kiện về văn bằng nước ngoài

    Người dự tuyển có bằng đại học hoặc thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận văn bằng theo quy định hiện hành. Hướng dẫn thực hiện tại website: https://naric.edu.vn/

4.4. Điều kiện về kinh nghiệm công tác

Thí sinh dự tuyển chương trình đào tạo tiến sĩ cần có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực của chuyên ngành đăng ký dự thi (tính từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nhập học).

4.5. Điều kiện khác

a. Có lí lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành án hình sự, kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên;

b. Có đủ sức khỏe để học tập;

c. Có thư giới thiệu của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực chuyên môn mà người dự tuyển dự định nghiên cứu. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về người dự tuyển về:

–        Phẩm chất đạo đức, năng lực và thái độ nghiên cứu khoa học, trình độ chuyên môn của thí sinh;

–        Đối với người giới thiệu là cán bộ hướng dẫn luận án, cần bổ sung thêm trong thư giới thiệu nhận xét về tính cấp thiết, khả thi của đề tài, nội dung nghiên cứu; nói rõ khả năng huy động nghiên cứu sinh vào các đề tài, dự án nghiên cứu cũng như nguồn kinh phí có thể chi cho hoạt động nghiên cứu của nghiên cứu sinh.

–        Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.

d. Có đề cương nghiên cứu, trong đó nêu rõ tên đề tài dự kiến, lĩnh vực nghiên cứu; lý do lựa chọn lĩnh vực, đề tài nghiên cứu; giản lược về tình hình nghiên cứu lĩnh vực đó trong và ngoài nước; mục tiêu nghiên cứu; một số nội dung nghiên cứu chủ yếu; phương pháp nghiên cứu và dự kiến kết quả đạt được; lý do lựa chọn đơn vị đào tạo; kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh cho việc thực hiện luận án tiến sĩ. Trong đề cương có thể đề xuất cán bộ hướng dẫn.

e. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính trong quá trình đào tạo theo quy định của đơn vị đào tạo.

f. Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ và lệ phí xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và đơn vị đào tạo.

4.6. Danh mục hồ sơ dự tuyển (chi tiết trong Thông báo tuyển sinh đính kèm)

5. CÁCH THỨC XÉT TUYỂN
Đánh giá xét tuyển trình độ tiến sĩ trên thang điểm 100 theo các thiêu chí trong bảng dưới đây. Thí sinh thuộc diện xét trúng tuyển phải có tổng điểm đánh giá hồ sơ và đề cương nghiên cứu đạt điểm từ 60 trở lên, trong đó điểm đề cương nghiên cứu tối thiểu phải đạt 25/40.(chi tiết trong Thông báo tuyển sinh đính kèm)

6.  KẾ HOẠCH TUYỂN SINH
6.1. Thời gian đăng ký dự tuyển và nộp hồ sơ: Từ 8h00 ngày 27/4/2019 đến 17h00 ngày 5/9/2019

Thí sinh cần:

–  Tải mẫu hồ sơ tuyển sinh tại địa chỉ: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1hHk_HgKl5MjiH28ibLhc6dJWcx2Ja2lg

–  Khai báo và chuẩn bị đầy đủ các thông tin và hồ sơ chuyên môn theo quy định. Hồ sơ chỉ được nhận khi có đủ các giấy tờ và được sắp xếp theo hướng dẫn ở mục 4.6 và Khi nộp hồ sơ, thí sinh mang theo các loại giấy tờ gốc để đối chiếu. Hồ sơ gốc 01 bộ và hồ sơ photo 05 bộ.

– Truy cập vào cổng đăng kí tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN tại địa chỉ: http://tssdh.vnu.edu.vn  và thực hiện đăng kí dự tuyển trực tuyến theo hướng dẫn. Thí sinh phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực trong các thông tin khai báo.

– Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc theo đường bưu điện về Phòng Đào tạo trước ngày 05/09/2019 (hồ sơ nộp theo đường bưu điện sẽ tính theo dấu xác nhận của bưu điện gửi hồ sơ về Khoa). Sau thời hạn trên, không tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi.

– Nộp lệ phí tuyển sinh đầy đủ theo quy định.

Lưu ý:

– Thí sinh không đăng ký trực tuyến sẽ không đủ điều kiện để dự thi tuyển sinh.

– Hội đồng tuyển sinh Sau đại học của Khoa sẽ xem xét hủy bỏ kết quả trúng tuyển của thí sinh nếu các thông tin đăng ký dự thi sai lệch với hồ sơ nhập học.

6.2.  Thời gian xét tuyển: Tháng 09/2019

6.3.  Thời gian công bố kết quả: Dự kiến 11/2019 

Lưu ý: Thông báo dự tuyển và nhập học (nếu trúng tuyển) được gửi cho thí sinh qua email và qua đường bưu điện theo địa chỉ thí sinh đã đăng ký trong hồ sơ.

6.4.     Thời gian khai giảng khóa học và thời gian đào tạo

–        Thời gian khai giảng khóa học: Dự kiến tháng 12/2019

–        Thời gian đào tạo: 03-05 năm

7.      KINH PHÍ TUYỂN SINH

7.1.     Lệ phí đăng ký dự tuyển: 500.000 đ/ thí sinh

7.2.     Lệ phí xét tuyển: 2.000.000 đ/thí sinh

7.3.     Phương thức nộp lệ phí:

Thí sinh nộp trực tiếp tại Phòng Kế hoạch tài chính hoặc chuyển khoản về số tài khoản sau:

Khoa Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội

STK: 001.000.000.0694 – Sở Giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Lưu ý: Hồ sơ và các chi phí trên không hoàn lại trong mọi trường hợp.

8. HỌC PHÍ:
300 triệu đồng cho 3 năm đầu và 50 triệu đồng cho mỗi năm tiếp theo.

Lưu ý: HSB không thu các khoản không ghi trên hóa đơn.

9. CƠ SỞ VẬT CHÁT PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU SINH:
–        Thư viện Đại học Quốc Gia, Thư viện trường đối tác của HSB (IPAG, …) Thư viện Quốc Gia;

–        Phòng nghiên cứu sinh;

–        Phòng học, phòng hội thảo (10-200 chỗ ngồi);

–        Trung tâm đào tạo doanh nghiệp HCC thuộc HSB;

–        Mạng lưới cựu học viên và các đối tác của HSB ở trong và ngoài nước.

10. THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Phòng Tuyển sinh – Khoa Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Địa chỉ: Nhà B1, số 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://hsb.vnu.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/KhoaQuanTrivaKinhDoanhHSB/

Điện thoại: +84 – 24 – 37548456

Email: hsb@hsb.edu.vn

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (DMS)