THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ QUẢN TRỊ AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG (MNS)

Phòng Đào tạo – Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB) – ĐHQGHN thông báo lịch Bảo vệ luận văn dành cho các học viên Chương trình Thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thống (MNS) tháng 9/2020 như sau:

– Thời gian: Từ 8h00 – 11h45 ngày 28/9/2020

Địa điểm: Giảng đường tầng 3 – nhà B1 – Khoa Quản trị và Kinh doanh – ĐHQGHN

– Danh sách học viên và Hội đồng Bảo vệ luận văn

1. HỘI ĐỒNG SỐ 1A
STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Tên đề tài Ngành Mã số  Thời gian 
1 Phạm Ngọc Văn 11/07/1977 Ninh Bình Giải pháp chiến lược phát triển bền vững Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh. Liên ngành  8900201.05QTD 8h00-8h40
2 Nguyễn Xuân Sơn 04/11/1973 Thái Bình Nâng cao quản trị chất lượng đội ngũ cán bộ công an quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Liên ngành  8900201.05QTD 8h40-9h20
3 Hoàng Mạnh Hùng 07/03/1982 Tuyên Quang Một số giải pháp đảm bảo an ninh con người thông qua hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Sở xây dựng Tuyên Quang. Liên ngành  8900201.05QTD 9h20-10h00

2. HỘI ĐỒNG SỐ 1B  

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Tên đề tài Ngành Mã số  Thời gian 
4 Đặng Thành Công 02/05/1973 Hà Nội Quản trị rủi ro trong công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Liên ngành  8900201.05QTD 10h00-10h40
5 Nguyễn Khánh Tịnh 13/02/1977 Tuyên Quang Giải pháp ổn định đời sống nhân dân vùng tái định cư Thủy điện Tuyên Quang tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Liên ngành 8900201.05QTD 11h20-12h00
6 Hoàng Thị Thu Hà 12/03/1982 Hưng Yên Quản trị rủi ro pháp lý đảm bảo an ninh con người tại Agribank chi nhánh tỉnh Hưng Yên Liên ngành 8900201.05QTD 10h40-11h20

 

3. HỘI ĐỒNG SỐ 2A
STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Tên đề tài Ngành Mã số Thời gian 
1 Trần Đức Hoàng 20/03/1994 Bắc Ninh Đảm bảo sinh kế cho các hộ dân thuộc diện thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng nạo vét, tạo cảnh quan hồ điều hòa phường Thị Cầu trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Liên ngành 8900201.05QTD 8h00-8h45
2 Hà Quốc Thịnh 19/09/1976 Thái Bình Công tác đảm bảo an ninh con người tại Công ty cổ phần Sông Đà 6 Liên ngành 8900201.05QTD 8h45-9h30
3 Ngô Đăng Cường 06/10/1984 Bắc Ninh Phát triển bền vững nguồn nhân lực thông qua đào tạo tại Trung tâm Không gian mạng Viettel Liên ngành 8900201.05QTD 9h30-10h15

4. HỘI ĐỒNG SỐ 2B

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Tên đề tài Ngành GVHD Thời gian 
4 Mai Bắc Mỹ 02/09/1990 Hà Nội Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai Liên ngành 8900201.05QTD 10h15-11h00
5 Lê Văn Biên 20/10/1982 Quảng Bình Quản trị rủi ro pháp lý trong lĩnh vực đầu tư tại Công ty Cổ phần Tập đoàn VIDEC Liên ngành 8900201.05QTD 11h00-11h45