Thành lập Trường Quản trị và Kinh doanh (VNU-HSB) trên cơ sở tổ chức lại Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội

Thực hiện Nghị quyết số 3768/NQ-HĐ ngày 24/11/2021 của Hội đồng ĐHQGHN do Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Kim Sơn ký, ngày 01/12/2021 Giám đốc ĐHQGHN GS.TS. Lê Quân đã ký ban hành quyết định thành lập Trường Quản trị và Kinh doanh (VNU – HSB) trên cơ sở tổ chức lại Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB)

Ngày 01/12/2021, Giám đốc ĐHQGHN GS.TS. Lê Quân đã kí Quyết định số 3869/QĐ-ĐHQGHN thành lập Trường Quản trị và Kinh doanh; tên tiếng Anh: VNU – Hanoi School of Business and Management; tên viết tắt: VNU – HSB.

Theo quyết định, Trường Quản trị và Kinh doanh là đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học; tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch; được tổ chức và hoạt động theo các quy định của pháp luật có liên quan, Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành và Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường do Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành.

Sau 26 năm hình thành và phát triển, HSB đã trở thành thương hiệu giáo dục có uy tín quốc tế, là ngôi nhà chung của hơn 13.000 cựu sinh viên thành đạt và hạnh phúc – những con người sống có văn hóa, có đạo đức, có lý tưởng, có đam mê, đang từng ngày tiếp tục học tập, lao động, sáng tạo và có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển bền vững của các tổ chức, doanh nghiệp và đất nước.
Đây là một dấu mốc đáng tự hào của rất nhiều các thể hệ Giảng viên, CBNV và toàn thể các sinh viên HSB. HSB sẽ luôn tiếp nối và phát triển không ngừng để bảo tồn Tầm Nhìn – Sứ mệnh- Giá trị cốt lõi của mình như trong Thông điệp của Thầy Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh – PGS.TS, Hoàng Đình Phi đã nói:“ Nhiều thứ có thể sẽ qua đi nhưng văn hóa HSB sẽ tồn tại mãi mãi. Văn hóa HSB là sự tôn sư trọng đạo, là tinh thần hợp tác và sáng tạo vì cộng đồng, là cam kết luôn đồng hành cùng các giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên. Hãy đến với HSB khi bạn cần được giúp đỡ, và đặc biệt khi bạn muốn chia sẻ và có cơ hội đóng góp cho sự phát triển bền vững của ngôi nhà chung HSB”