Thạc sĩ Khoa học Quản trị và Kinh doanh IPAG

Với mong muốn cung cấp cơ hội học tập cho những người đang có nhu cầu phát triển bản thân, tiếp cận những tri thức hiện đại của Thế giới, đạt được các chuẩn mực quốc tế về kinh doanh trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, Khoa Quản trị & Kinh doanh (HSB) – Đại học Quốc gia Hà Nội liên kết cùng Trường kinh doanh IPAG (CH Pháp) tổ chức đào tạo Chương trình Thạc sĩ Khoa học Quản trị Kinh doanh (HSB-MBM).

Với phương pháp xét tuyển phỏng vấn hiện đại, chương trình có tính ứng dụng cao, khung thời gian đào tạo linh hoạt, HSB-MBM sẽ giúp các học viên có cơ hội được học tập trong môi trường đào tạo chuẩn Châu Âu tại Việt Nam.

1. Hệ đào tạo: Thạc sĩ.

2. Ngành: Quản trị kinh doanh.

3. Tổ chức đào tạo

– Đơn vị cấp bằng: Trường Kinh doanh IPAG (Cộng hòa Pháp).

– Đơn vị tổ chức: Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội.

4. Ngôn ngữ đào tạo: tiếng Anh.

5. Thời gian đào tạo: 18-24 tháng, thời gian học vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần.

6. Hình thức thi tuyển: Đánh giá hồ sơ, phỏng vấn chuyên môn.

7. Khung chương trình đào tạo:

 10.MBM V resize

Thông tin về Quyết định Ban hành Chương trình đào tạo thạc sĩ HSBMBM tại đây