Tuyen dung giang vien Quản trị Chiến lược và Kế hoạch Tài chính | Khoa Quản Trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội
Th7
30

HSB tuyển dụng giảng viên cơ hữu năm 2019

Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo Tuyển dụng giảng viên cơ hữu năm 2019. Thông tin chi tiết như sau: Vị trí: Giảng viên công tác tại các Bộ môn: Quản trị Chiến lược và Kế hoạch, Tài chính, Kế toán và Kiểm toán, […]

DETAIL