thạc sĩ liên kết quốc tế | Khoa Quản Trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội
Th2
26

Thạc sĩ Khoa học Quản trị và Kinh doanh (HSB-MBM) do IPAG cấp bằng

1. Giới thiệu chương trình Chương trình Thạc sĩ Khoa học Quản trị Kinh doanh (tên tiếng Anh: Master of science in Business Management, tên viết tắt: MBM) là Chương trình chất lượng quốc tế do Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB), ĐHQGHN liên kết đào tạo với Trường Kinh doanh IPAG, Cộng hòa […]

DETAIL