Pro CEO | Khoa Quản Trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội
Th3
27

57 nhà lãnh đạo cấp cao của EVN HANOI nhận chứng chỉ Giám đốc điều hành chuyên nghiệp của HSB

Chương trình PRO – CEO nhằm đào tạo đội ngũ quản lý cấp cao của EVN HANOI

DETAIL