Khoa Quan tri va Kinh doanh HSB | Khoa Quản Trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội | Page 2
Th7
01

Chương trình Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (MET) – dẫn đầu xu thế đào tạo nhân sự đa kỹ năng

Đào tạo liên ngành Quản trị và Công nghệ đang là xu thế dẫn đầu trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra mãnh liệt và Việt Nam là một điểm nóng, thụ hưởng nhiều cơ hội cũng như thách thức, trong đó phải kể đến thách […]

DETAIL
Th1
31

10 THÀNH TỰU NỔI BẬT NĂM 2018 CỦA KHOA QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH (HSB) – ĐHQGHN

Với tinh thần sáng tạo không ngừng, tiên phong mở lối, trong năm 2018,

DETAIL