HSB Tuyển dụng | Khoa Quản Trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội
Th4
08

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức là giảng viên cơ hữu. Số lượng: 08 chỉ tiêu.

DETAIL
Th11
25

THÔNG BÁO Tuyển dụng Giảng viên cơ hữu và các chức danh chuyên môn

Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB) – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển dụng Giảng viên cơ hữu và các chức danh chuyên môn. Thông tin chi tiết như sau: 1. Vị trí: –  Giảng viên các chuyên ngành: kinh tế, kinh tế lượng, luật, quản trị, kinh doanh, kế toán, […]

DETAIL
Th7
30

HSB tuyển dụng giảng viên cơ hữu năm 2019

Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo Tuyển dụng giảng viên cơ hữu năm 2019. Thông tin chi tiết như sau: Vị trí: Giảng viên công tác tại các Bộ môn: Quản trị Chiến lược và Kế hoạch, Tài chính, Kế toán và Kiểm toán, […]

DETAIL