Đào tạo CIE | Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội

Đào tạo CIE

Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo (CIE) tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về kiến thức chuyên môn, kỹ năng trong lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp. Với mục tiêu hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng […]

By hsbadmin01 | Giới thiệu CEI
DETAIL