chuyển đổi tín chỉ quốc tế | Khoa Quản Trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội
Th4
05

MET là chương trình Cử nhân đầu tiên của VN chuyển đổi tín chỉ với ĐH Queensland

Lần đầu tiên có một chương trình cử nhân “Made in Vietnam” được Đại học Queensland (The University of Queensland – Úc, xếp hạng 47* thế giới) đồng ý công nhận tín chỉ.

DETAIL