Nghiên cứu – Tư vấn CIE

1. Nghiên cứu

– CIE thực hiện các đề tài nghiên cứu về các lĩnh vực: Hệ sinh thái khởi nghiệp và các chính sách phát triển; Hỗ trợ phát triển khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp vừa vả nhỏ; Kinh tế, môi trường kinh doanh, quản trị kinh doanh.

– CIE thực hiện các nghiên cứu về kinh tế, khởi nghiệp theo hình thức hợp tác hay đặt hàng của các Bộ ban ngành, các trường đại học, cao đẳng, các tỉnh thành trên cả nước, các tổ chức trong và ngoài nước.

2. Tư vấn

– CIE tư vấn và hỗ trợ phân tích dự án kinh doanh, đánh giá sản phẩm, thị trường tiềm năng.

– CIE tư vấn về KH&CN, đổi mới sáng tạo cho các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

– CIE tư vấn đầu tư và tạo lập các tài sản trí tuệ, sản phẩm KH&CN.