Liên hệ HTPT

LIÊN HỆ

HSB luôn mong muốn được hợp tác, làm việc với các đơn vị, tổ chức và cá nhân (nhà khoa học, nhà lãnh đạo, nhà quản lý, chuyên gia, giảng viên, nghiên cứu viên, học viên, sinh viên, v.v.) trong và ngoài nước dưới nhiều hình thức và cấp độ trên các nguyên tắc chia sẻ, cùng có lợi và vì mục tiêu phát triển bền vững.

Để biết thêm thông tin hoặc đề xuất, xin vui lòng liên hệ:

Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Phát triển
Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) – Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Nhà B1, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Email:  ducnd@hsb.edu.vn; dungmv@hsb.edu.vn
Website: www.hsb.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.