Liên hệ CIE

Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo

Địa chỉ: Nhà B1, Số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: +84 – 24 – 37548456

Email: cie@hsb.edu.vn