Hợp tác CIE

– CIE hướng tới hợp tác, liên kết với các tổ chức, quỹ hỗ trợ khởi nghiệp đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như Hoa Kỳ, Singapore, Hàn Quốc, Phần Lan, Malaysia… để thực hiện các hoạt động, dự án về kinh tế, hệ sinh thái khởi nghiệp và các chính sách liên quan.

– CIE hình thành mạng lưới tương tác với các đối tượng trong hệ sinh thái khởi nghiệp như: Hội doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp tại các trường đại học, viện nghiên cứu, các cơ quan ban ngành, đơn vị truyền thông…

– CIE hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm xây dựng mạng lưới các chuyên gia, đầu mối trong kinh doanh, thương mại.